جمعبندی کامل با بررسی جزء به جزء مطالب درسی و نکات کنکوری، بخش های تفکیک شده ی درسنامه و تست، درسنامه کامل، با هدف یادگیری آسان و با طرح مثال هایی پر کاربرد و تست های استاندارد برای هر بخش با هدف تمرین و تثبیت یادگیری
بررسی کامل حدود 400 تست و ارائه خلاصه درس و نکات در خلال حل تست ها، جزوۀ ویژۀ بررسی کامل تمام حفظیات شیمی کنکور و مرور روش های حل مسائل، ارتقاء مهارت تست زنی
آموزش به وسیله درسنامه هدفمند، ارائه تست های مرتبط با درسنامه و ارائه راهکارهای کاهش زمان، بررسی تمام سوالات به صورت جامع، قابل استفاده هر دو گروه داوطلبان متوسط به بالا و متوسط به پایین
ارائه درسنامه فشرده و بیان نکات تست خیز متن و شکل های کتاب و مفاهیم ترکیبی، ارائه مطالب در 6 بخش دسته بندی شده موضوعی و دقیق، ارائه آزمون های مشابه کنکور سراسری
بررسی مبحثی تیپ تست های کنکور، ارائه درسنامه تستی هنگام حل تست و حل تست های پلاس، حل 400 تست از کنکور های سراسری، پیشبینی سوال های احتمالی و روند سوالات کنکور 99 و آزمون های مشابه کنکور سراسری
آموزش به وسیله درسنامه هدفمند، ارائه تست های مرتبط با درسنامه و ارائه راهکارهای کاهش زمان، بررسی تمام سوالات به صورت جامع، قابل استفاده هر دو گروه داوطلبان متوسط به بالا و متوسط به پایین
مرور کامل مباحث در قالب بررسی حل تست‌، ارائه جزوه کامل برای مرور آرایه های ادبی، تسلط بر آرایه های ادبی، عروض و تاریخ ادبیات با حل تست های فراوان، توجه و بررسی تخصصی به مباحثی نظیر قافیه، ذو قافیتین، عیوب قافیه، اختیارات وزنی و زبانی
مرور و جمع بندی متنی کتاب درسی، خلاصه نموداری درس، بیان لب پیام آیات و روایات، بررسی سوالات کنکورهای سال گذشته، پیشبینی سوالات احتمالی کنکور 99
پوشش کامل ترجمه، قواعد و سوالات متن هر سه پایه و هر سه رشته در قالب حل تست‌های استاندارد، مبحث ویژه ضبط حرکات، به همراه حل دو کنکور اختصاصی انسانی به عنوان دشوارترین سوالات استاندارد
بررسی درس ادبیات به صورت موضوعی شامل: مفهوم، دستور، لغات، املاء و آرایه‌های ادبی تسلط بر قرابت معنایی، لغات و املاء با حل تست های فراوان و بررسی کامل نکات دستوری و آرایه های ادبی با تدریس و حل تست
تدریس واژگان مهم و نکات گرامری پایه و دوازدهم به طور کامل، حل تست های متنوع گرامر، واژگان، حل کلوز و متن، حل کامل تست های کنکور های 98 به صورت تفکیک شده به همراه مرور نکات پیشین
من با صفر تا صد ها و نکته و تست های رایگان ، حسابی پایه درسیم رو محکم کردم. اما برای نتیجه نهایی ...
امسال هم امتحانای نهاییم با آلاء بیسته، هم یه جمع بندی عالی با همایش آرش آلاء برای کنکور دارم.