صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 21
فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی

فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
امروز در ادامۀ حل تست های مقاطع مخروطیمون که موضوع بیضی رو جلسۀ پیش پی گیری کردیم، امروز هم حل تست های صفحه 57 کتاب که مرتبط با د...
فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها

فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/10| آلاء
امروز تو ادامۀ مبحث مقاطع مخروطی که دایره و تست هاشو باهمدیگه مرور کردیم و تموم کردیم میرسیم به موضوع بیضی، حواستون باشه تو جلسه ...
فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/5| آلاء
امروز بحث حل تست دایره مون دیگه آخرین قسمتش هست و آخرین تست های مرتبط با دایره رو ما برای شما حل می کنیم تو مبحث مقاطع مخروطی، تس...
فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/2| آلاء
امروز جلسۀ دومی هست که حل تست های دایره رو میخوایم با همدیگه کار کنیم، مباحث نسبتاً جدیدتری هم داخل تست ها شما امروز یاد خواهید گ...
فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/28| آلاء
امروز میخوایم براتون حل تست مبحث دایره رو تو مقاطع مخروطی انجام بدیم، تست هامون نسبتاً سطحشون بالا هستش، پس شما باید حتماً به ورز...
فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/25| آلاء
امروز میخوایم از مقاطع مخروطی اونم اول فصل مبحث مکان هندسی رو برای شما تست حل کنیم و تیپ های مختلف این موضوع تو تست های متنوع باه...
فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب

فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/21| آلاء
امروز میرسیم به حل تمرینات صفحۀ 46 کتاب درسی، تمرینات بسیار بسیار مهمی هستند، همۀ تمریناتش من میتونم بگم مهمه و همشون توی کنکورها...
فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/18| آلاء
باز هم بحث دایره رو داریم توی مقاطع مخروطی این بار میرسیم به اوضاع نقطه و دایره، اوضاع خط و دایره و همچنین اوضاع دایره و دایره که...
فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/14| آلاء
بحث امروزمون از مقاطع اختصاص داره به دایره و آشناییه اولیه با معادلۀ دایره اعم از اینکه سبک معادله نویسی توی معادله چی هستش، فرمت...
فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به حل تمرینات کتاب، صفحۀ 39، جایی که صحبت اصلی طراح های سؤال و طراح های سؤال کتاب های درسی اختصاص داره ب...
فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط

فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
مقاطع مخروطی بحث امروز مارو تشکیل میده، ما سعی می کنیم توی یک انیمیشن هم به شما نشون بدیم که چه جوری مقاطع مخروطی ایجاد میشن، نحو...
فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ مباحث تست زنی ویژۀ هندسه 3 اونم موضوع ماتریس هستش که ادامۀ جلسۀ پیش مارو دربر می گیره، آخرین نکات ماتریس رو...
فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
امروز براتون حل تست ماتریس، دترمینان رو تدارک دیدیم. اول کار هم براتون 3 تا تست مرتبط با سال کنکور 98 رو حل میکنیم. بعد میریم سرا...
فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی

فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
امروز بحثمون اختصاص داره به ماتریس، حل تمرینات داخل کتاب، اونم صفحه30. بعد توی این حل تمرینات ما یه سری نکات جدید هم میتونیم از د...
فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه

فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
امروز بحث ماتریسمون اختصاص داره به ماتریس وارون. بیشترم راجع به ماتریس 2*2 بحث خواهیم کرد، همونجور که تو کتاب بیشتر راجب ماتریس و...
فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس

فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
امروز بحث ماتریس رو براتون دنبال میکنیم با موضوع دترمینان ماتریس. دترمینان های ماتریس های 2*2، همچنین دترمینان های ماتریس های 3*3...
فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی

فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
امروز حل تمرین ماتریس داریم، حل تمرینات کتاب درسی، صفحه 20 که این چندتا موضوعی که توی چند جلسه پیش یاد گرفتیم یه مرور کوتاهی باهم...
فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها

فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به نکات ترکیبی ضرب ماتریس ها. چیزایی که توی ضرب ماتریس ها و توی تست ها از دید شما پنهان میمونه. باید اون...
فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها

فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
امروز جلسه دومیه که مبحث ماتریس رو برای شما ارائه میدیدم، اختصاص داره به ضرب ماتریس و نکاتی که داخل ضرب ماتریس ها شما با اون روبر...
فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها

فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به فصل 1 هندسه 3، مبحث ماتریس ها. چیزی که امروز براتون آماده کردیم، آشنایی با خود مفهوم ماتریس و همچنین ...
فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/28| آلاء
در ادامه کارهایی که برای شما آماده کردیم و بعد میخوایم در اختیار شما قرار بدیم، میخوایم خیال شما رو از درس هندسه راحت کنیم و به ش...