زبان فارسی کنکور هامون سبطی

فیلم ها : 11
فیلم جلسه 11 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
این مبحث یکی دو تا سوال ازش طرح میشه تو کنکور، تا اونجا پیش رفتیم که توی نثر چقدر می ت...
فیلم جلسه 10 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
اون 20 صفحه رو خوندید و  حالا می خوایم ببنیم که چه نکاتی هست که باید  بیاد بگیریم تا مسلط بشیم  دو حالت داریم، یا اون واژ ه ای که...
فیلم جلسه 9 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
من امروز خستم اما می خوام با تمام انرژی امروز به شما مبحثی رو درس بدم که خیلی دوست داشتنی هستش، این که وقتی ما داریم با هم حرف می...
فیلم جلسه 8 - گروه اسمی (قسمت سوم)، ترکیب های وصفی و اضافی

فیلم جلسه 8 - گروه اسمی (قسمت سوم)، ترکیب های وصفی و اضافی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
گروه اسمی رو امروز به پایان میبریم با حساب این که خودتون هم دارید زحمت می کشید و تست می زنید و می خونید من امروز تعداد زیادی تمری...
فیلم جلسه 7 - گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر

فیلم جلسه 7 - گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر...
فیلم جلسه 6 - گروه اسمی (قسمت اول)، وابسته های پیشین

فیلم جلسه 6 - گروه اسمی (قسمت اول)، وابسته های پیشین

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
این جلسه میریم سراغ گروه اسمی، وابسته های پیشین گروه اسمی و اینکه چرا اصلا به اینا میگن صفت و چه طوری میتونیم این ها رو به راحتی ...
فیلم جلسه 5 - ساختمان واژه ها (قسمت پنجم)، حل تست و بیان نکات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 5 - ساختمان واژه ها (قسمت پنجم)، حل تست و بیان نکات (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
حل تست و بیان نکات(قسمت چهارم)...
فیلم جلسه 4 - ساختمان واژه ها (قسمت چهارم)، حل تست و بیان نکات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - ساختمان واژه ها (قسمت چهارم)، حل تست و بیان نکات (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
بعد از یاد گرفتن اصول هر کاری تمرینه که آدم رو می تونه به حدی برسونه که مطمئن بشه کسی ...
فیلم جلسه 3 - ساختمان واژه ها (قسمت سوم)، حل تست و بیان نکات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - ساختمان واژه ها (قسمت سوم)، حل تست و بیان نکات (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
کارمون رو با تست های ساختمان واژه ادامه میدیم....
فیلم جلسه 2 - ساختمان واژه ها (قسمت دوم‌)، حل تست و بیان نکات (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - ساختمان واژه ها (قسمت دوم‌)، حل تست و بیان نکات (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
می خوایم بریم سراغ حل تست های آموزشی از مبحث ساختمان واژه ها که نکات و مفاهیم رو با هم مرور می کنیم  زبان فارسی کنکور هامون سبطی ...
فیلم جلسه 1 - ساختمان واژه ها (قسمت اول)، کلیات ساختمان واژه

فیلم جلسه 1 - ساختمان واژه ها (قسمت اول)، کلیات ساختمان واژه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
در این قسمت میریم سراغ مبحث ساختمان واژه ها که یک یا دو تست ادبیات رو در آزمون سراسری...