صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم ها : 14 | جزوه ها: 4
فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امیدوارم فیلم آموزشی جلسۀ قبل رو خوب دیده باشید و جزوه هارو خوب خونده باشید. امروز میخوایم تمارین درس هفتم رو براتون حل کنیم، داش...
فیلم جلسه 13 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی فیلم جلسه 13 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت اول)...
فیلم جلسه 12 - درس ششم: فعل مضارع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - درس ششم: فعل مضارع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما امروز می خوایم تو این بخش تمرین های درس ششم عربی یازدهم رو حل کنیم با دقت فیلم ها ر...
فیلم جلسه 11 - درس ششم : فعل مضارع (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - درس ششم : فعل مضارع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما درس پنج و ششم رو پشت سر گذاشتیم از نظر معنا و قواعد به هم ربط داشتن اما تو دو درس جد...
فیلم جلسه 10 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
رسیدیم به تمرینای درس پنجم، تو قواعد درس پنجم تو تو جزوه درس پنجم گفتیم که تمام نکات ...
فیلم جلسه 9 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز می خوایم با هم درس پنجم عربی یازده مرو تحلیل کنیم ببنیم تو درس پنجم چه اتفاقی م...
فیلم جلسه 8 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این درس می خوایم در رابطه با جمله هایی که بعد از اسم نکره میاد تمرین کنیم یادتون باشه سه تا فرمول خیلی مهم داشتیم، ماضی نکره م...
فیلم جلسه 7 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این درس میخوایم دربارۀ این صحبت کنیم که اگر یک جمله ای، یک فعلی (منظورم از جمله همون فعل است) بعد از اسم نکره اومد، چطور معناش...
فیلم جلسه 6 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز میخوایم تمرینات درس سوم: بخش اسم های معرفه و نکره رو با هم حل کنیم. اسم های معرف...
فیلم جلسه 5 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز میخوایم در مورد معرفه و نکره صحبت کنیم، معرفه به اسمی میگیم که میشناسیمش، نکره به اسمی میگیم که نمیشناسیمش، مثلا میگم من رف...
فیلم جلسه 4 - درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

فیلم جلسه 4 - درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما با این دید که شما سال دهم رو خوب یادگرفتید و مطالب جلسات قبل رو هم بلدید میخوایم بریم سراغ تمرینهای این درس و ببینیم چطور میشه...
فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)-جمله های شرطی

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)-جمله های شرطی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز ما میخوایم در رابطه با جلمه های شرطیه صحبت کنیم. درس ما در رابطه با جمله های شرطیه است. جمله های شرطیه چیه؟ توی فارسی ما هم...
فیلم جلسه 2 - درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

فیلم جلسه 2 - درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
توی این فیلم آموزشی میخوایم تمرینات درس یک عربی یازدهم رو با هم انجام بدیم. اولین تمرینی که توی این درس اومده تقریباً میشه گفت مر...
فیلم جلسه 1 - درس اول (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - درس اول (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز میخوایم در رابطه با اولین درس عربی یازدهم یعنی اسم مکان و اسم تفضیل باهم صحبت کنیم. و مطالب مهم و مطالب کنکوری که توی این م...