متن خوانی عربی دهم تخته نگار (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی ناصر شریعت

فیلم ها : 6
فیلم جلسه 1 - متن خوانی درس 1 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

فیلم جلسه 1 - متن خوانی درس 1 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/21| آلاء
قراره متن و لغات درس اول رو جوری یاد بگیریم که گذر زمان رو احساس نکنیمتولید این ...
فیلم جلسه 2 - آنونس قسمت 2 - قراره در قسمت 2 تخته نگار عربی دهم با چه صحنه هایی مواجه بشیم؟

فیلم جلسه 2 - آنونس قسمت 2 - قراره در قسمت 2 تخته نگار عربی دهم با چه صحنه هایی مواجه بشیم؟

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/11| آلاء
قسمت 2 تخته نگار عربی دهم آلاء اختصاص داره به متن خوانی درس دوم عربی دهم که قراره سه ش...
فیلم جلسه 2 - متن خوانی درس 2 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

فیلم جلسه 2 - متن خوانی درس 2 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/21| آلاء
#متن_خوانی #عربی #دهم آلاء درس 2طرح #تخته_نگار آلاءآلاء؛ همیشه متفاوت????مخصوص ...
فیلم جلسه 3 - متن خوانی درس 3 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

فیلم جلسه 3 - متن خوانی درس 3 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/21| آلاء
هیجان بخش مهمی از زندگی ماست و چقدر شگفت انگیزه که اون رو جایی پیدا کنیم که اصلا انتظارش رو نداریم. فیلم های متن خوانی عربی دهم ف...
فیلم جلسه 4 - درس اول عربی دهم (بخش حوار)، تخته نگار

فیلم جلسه 4 - درس اول عربی دهم (بخش حوار)، تخته نگار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
در این بخش ابتدا به بررسی تمام واژه های بخش حوار یا گفتگوی درس اول عربی دهم می پردازیم و سپس در یک گفتگوی دو نفره این گفتگو را ان...
فیلم جلسه 5 - متن خوانی درس 4 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

فیلم جلسه 5 - متن خوانی درس 4 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/21| آلاء
این شبیه سیستم آموزشی زندگی محور فنلاند است که برای یادگیری بهتر استفاده می کنند. 40 دقیقه اول این فیلم، ما لغات درس رو تو زندگی ...