صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم ها : 128 | جزوه ها: 13
فیلم جلسه 130 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت سوم)

فیلم جلسه 130 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل امتحان نهایی فیزیک رشتۀ تجربی خرداد ماه 1395 این کلیپ از سوال 12 تا پایان سوال...
فیلم جلسه 129 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 129 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل امتحان نهایی فیزیک رشتۀ تجربی خرداد ماه 1395 این کلیپ از سوال 6 تا پایان سوال 11 می باشد. صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی ...
فیلم جلسه 128 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 128 - تب امتحان نهایی سوم فیزیک (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل امتحان نهایی فیزیک رشتۀ تجربی خرداد ماه 1395 این کلیپ از سوال 1 تا پایان سوال 5 می باشد. صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی ق...
فیلم جلسه 127 - ترمودینامیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 127 - ترمودینامیک (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
قسمت اول: فرآیندهای خاص (هم حجم و هم دما) شامل 4 تست قسمت دوم: فرآیندهای خاص و چرخ...
فیلم جلسه 126 - ترمودینامیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 126 - ترمودینامیک (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
قسمت اول: در این قسمت با بحث ترمودینامیک در خدمتتون هستیم، امروز 4 تا تست آوردم براتو...
فیلم جلسه 125 - القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 125 - القای الکترومغناطیسی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
 با جلسۀ دوم فصل القای الکترومغناطیسی در خدمتتون هستیم (که آقای طلوعی به اشتباه میفرمایند جلسۀ سوم). چهار تا تست براتون انتخاب کر...
فیلم جلسه 124 - القای الکترومغناطیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 124 - القای الکترومغناطیس (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با فصل القای الکترومغناطیسی در خدمت شما هستیم، فصل مهمیه، یک تست معمولا در رشتۀ تجر...
فیلم جلسه 123 - مغناطیس (قسمت دوم) آثار مغناطیسی جریان

فیلم جلسه 123 - مغناطیس (قسمت دوم) آثار مغناطیسی جریان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه ی دیگری از بحث مغناطیس در خدمت شما هستیم که در این جلسه می خواهیم آثار مغناطی...
فیلم جلسه 122 - مغناطیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 122 - مغناطیس (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بحث مغناطیس از این جلسه شروع میشه که بحث مهمی هست و سوالاتش معمولا راحته ولی یک سری ن...
فیلم جلسه 121 - الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 121 - الکتریسیتۀ جاری (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
( 6 تست ) مولد در مدارهای تک حلقه و به هم پیوستن مقاومت ها(6 تست ) به هم بستن مقاومت ...
فیلم جلسه 120 - الکتریسیتۀ جاری (قسمت اول)

فیلم جلسه 120 - الکتریسیتۀ جاری (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
مبانی الکتریسیته جاری...
فیلم جلسه 117 - فیزیک هسته ای (قسمت دوم)

فیلم جلسه 117 - فیزیک هسته ای (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت واپاشی ها رو تقدیم شما خواهیم کرد و تدریس انواع واپاشی، نیمۀ عمر و فراین...
فیلم جلسه 116 - فیزیک هسته ای (قسمت اول)

فیلم جلسه 116 - فیزیک هسته ای (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با آخرین فصل از فیزیک پیش دانشگاهی(2) در خدمت شما هستیم با مبحث مشترک فیزیک هسته ای بی...
فیلم جلسه 115 - فیزیک اتمی (قسمت ششم) الگوهای اتمی

فیلم جلسه 115 - فیزیک اتمی (قسمت ششم) الگوهای اتمی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با آخرین قسمت از فیزیک اتمی در خدمت شما هستیم و عنوانش الگوهای اتمی هستش و نکات مهم مربوط به الگوی اتمی بور بررسی خواهید و مطمئن ...
فیلم جلسه 114 - فیزیک اتمی (قسمت پنجم) طیف اتمی و الگوهای اتمی

فیلم جلسه 114 - فیزیک اتمی (قسمت پنجم) طیف اتمی و الگوهای اتمی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه طیف اتمی، طیف اتمی، تابشی، جذبی و همچنین رابطه  ریدبرگ در محاسبه ی طیف اتمی هیدروژن صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزش...
فیلم جلسه 113 - فیزیک اتمی (قسمت چهارم) پدیدۀ فوتوالکتریک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 113 - فیزیک اتمی (قسمت چهارم) پدیدۀ فوتوالکتریک (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه ی چهارم فیزیک اتمی که در ادامه ی مبحث فیزیک اتمی که در جلسه ی سوم تقدیم شما شد...
فیلم جلسه 112 - فیزیک اتمی (قسمت سوم) پدیدۀ فوتوالکتریک (قسمت اول)

فیلم جلسه 112 - فیزیک اتمی (قسمت سوم) پدیدۀ فوتوالکتریک (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
میرسیم به پدیده ی فوتوالکتریک یک بحث خیلی مهم که تقریبا هر سال تست مستقیم از این مبحث داریم.در این جلسه این پدیده کاملا تحلیل می...
فیلم جلسه 111 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 111 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تستی که به اشتباه هنگام تدوین از فیلم قبلی حذف شده بود....
فیلم جلسه 110 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 110 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه ی دوم فیزیک اتمی در خدمت شما هستیم، در جلسه ی اول درسنامه ی مربوط به این قسمت ...
فیلم جلسه 109 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 109 - آشنایی با فیزیک اتمی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
این فصل فصل راحتی هست که با دیدن فیلم ها بهتون کمک می کنه که بتونید از پس تست های اون بر بیایید صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزش...
فیلم جلسه 108 - امواج الکترومغناطیس (قسمت سوم)، آزمایش یانگ (قسمت دوم)

فیلم جلسه 108 - امواج الکترومغناطیس (قسمت سوم)، آزمایش یانگ (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه سوم فصل امواج الکترومغناطیس در خدمت شما هستیم امروز هفت تا تست انتخاب کردم ب...
فیلم جلسه 107 - امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)، آزمایش یانگ (قسمت اول)

فیلم جلسه 107 - امواج الکترومغناطیس (قسمت دوم)، آزمایش یانگ (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه دوم فصل امواج الکترو مغناطیسی در خدمت شما هستیم این جلسه خیلی مهمه چون می خوایم آزمایش یانگ رو در این جلسه بررسی کنیم تما...
فیلم جلسه 106 - امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 106 - امواج الکترومغناطیس (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با فصل امواج الترومغناطیس از سری مباحث فیزیک پیش 2 در خدمت شما هستیم، قبل ازشروع تدریس آن در مورد منشاء تولید میدان الکتریکی و می...
فیلم جلسه 105 - شکست نور (قسمت دوم)

فیلم جلسه 105 - شکست نور (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با آخرین جلسۀ شکست نور در خدمت شما هستیم، در این قسمت عمق ظاهری، عمق واقعی و ریزه کار...
فیلم جلسه 104 - شکست نور (قسمت اول)

فیلم جلسه 104 - شکست نور (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه مطالب مربوط به شکست نور، قانون اسنل دکارت، ضریب شکست، ریزه کاری های مربو...
فیلم جلسه 103 - آینه ها و عدسی ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 103 - آینه ها و عدسی ها (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز ویژگی های آینۀ تخت رو بررسی میکنیم، نکاتی که باید در آینۀ تخت رو بدونیم، با 8 تا تست در خمتتون خواهیم بود که با این 8 تا تس...
فیلم جلسه 102 - آینه ها و عدسی ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 102 - آینه ها و عدسی ها (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سایه و نیمسایه حاصل از این چشمه های نور نقطه ای و گسترده در این قسمت با بحث چشمه...
فیلم جلسه 101 - آینه ها و عدسی ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 101 - آینه ها و عدسی ها (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه هم هفتا تست انتخاب کردم تست ها خیلی مهم هستن هر تستی دارای نکات خاص خودش می باشد و امیدوارم پس از پایان این هفت تا تس...
فیلم جلسه 100 - آینه ها و عدسی ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 100 - آینه ها و عدسی ها (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه چهارم فصل آینه ها و عدسی ها در خدمت شما هستیم هشت تا تست انتخاب کردم براتون، گلچینی از بهترین تست های کنکور سراسری سال ها...
فیلم جلسه 99 - آینه ها و عدسی ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 99 - آینه ها و عدسی ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
این جلسه یکی از مهم ترین جلسات ما در فصل آینه ها و عدسی ها خواهد بود و به جرات می تونم ...
فیلم جلسه 98 - آینه ها و عدسی ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 98 - آینه ها و عدسی ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه دوم آینه ها و عدسی ها در خدمت شما هستیم، این جلسه خییییییییییییییلی مهمه و مطمئنم در پایان این جلسه هم متوجه خواهید شد که...
فیلم جلسه 97 - آینه ها و عدسی ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 97 - آینه ها و عدسی ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
دوستان با بحث آینه ها و عدسی ها در خدمت شما هستیم، خوب بالاخره انتظارات به پایان رسید و رسیدیم به این فصل بـــــســـیار مهم. سه ت...
فیلم جلسه 96 - ویژگی‌های فیزیک مواد (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 96 - ویژگی‌های فیزیک مواد (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
به نام خدا و با عرض سلامی مجدد خدمت همه شما دانش‌آموزان عزیز با جلسه دیگر از جمع بندی فیزیک سال دوم دبیرستان در خدمت شما هستیم در...
فیلم جلسه 95 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت ششم)

فیلم جلسه 95 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با عرض سلام خدمت همه دانش آموزان عزیز در ادامه مجموعه جمع بندی فیزیک سال دوم و در ادا...
فیلم جلسه 94 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 94 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه دانش‌آموزان عزیز. با جلسه پنجم فصل فشار در خدمتتون هستیم. این جلسه خیلی مهمه. دو سه تا تست براتون ...
فیلم جلسه 93 - ویژگی‌های فیزیکی مواد(قسمت چهارم)

فیلم جلسه 93 - ویژگی‌های فیزیکی مواد(قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه چهارم جمع بندی فیزیک دوم در خدمت شما هستیم در این قسمت هفت تست رو انتخاب کردم...
فیلم جلسه 92 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 92 - ویژگی‌های فیزیکی مواد (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه به خود فشار می‌پردازیم تعریف فشار،‌فشار حاصل از جامدات منشوری، فشار در مایعات، فشار خود مایع، فشار کل و یکسری نکته و ...
فیلم جلسه 91 - ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت دوم) - نیروهای بین مولکولی

فیلم جلسه 91 - ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت دوم) - نیروهای بین مولکولی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه ی دوم از فیزیک سال دوم بحث فشار در خدمت شما هستیم، امروز می خواهیم مفایهم چسب...
فیلم جلسه 90 - ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت اول) - فشار

فیلم جلسه 90 - ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت اول) - فشار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز بحث فشار رو شروع می کنیم، هر آنچه که نیازه تو فیلم اومده و همه ی تست ها پوشش داد...
فیلم جلسه 88 - صوت (قسمت هفتم)، لوله های صوتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 88 - صوت (قسمت هفتم)، لوله های صوتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بچه ها در این جلسه تست های مربوط به لول های صوتی رو باهم کار خواهیم کرد ویک مطلب مهم ت...
فیلم جلسه 87 - صوت (قسمت ششم)، لوله های صوتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 87 - صوت (قسمت ششم)، لوله های صوتی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بچه ها امروز با بحث لوله های صوتی در خدمتتون هستم با جلسه ششم مبحث صوت این قول رو بهت ...
فیلم جلسه 86 - صوت (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 86 - صوت (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
خوب بچه ها در جلسه گذشته با بحث تراز شدت صوت در خدمتتون بودیم درس نامه تراز رو گفتیم ولی یک سری تست ها رو من نیاز دیدم براتون برا...
فیلم جلسه 85 - صوت (قسمت چهارم) - تراز شدت صوت

فیلم جلسه 85 - صوت (قسمت چهارم) - تراز شدت صوت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
رسیدیم به قسمت چهارم صوت، قسمت تراز شدت صوت ...
فیلم جلسه 84 - صوت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 84 - صوت (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز براتون شدت صوت رو خواهم گفت تمامی نکات مربوط به شدت صوت و مفاهیم اولیه که خیلی ...
فیلم جلسه 83 - صوت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 83 - صوت (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه 11 تست برای شما حل می کنیم....
فیلم جلسه 82 - صوت ( قسمت اول)

فیلم جلسه 82 - صوت ( قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با بحث صوت در خدمت شما هستیم، از سری مباحث پیش دانشگاهی 2مفاهیم اولیه صوت رو با هم کار خواهیم کرد و مبحث مربوط به سرعت انتشار مو...
فیلم جلسه 81 - دینامیک (قسمت بیستم و یکم)

فیلم جلسه 81 - دینامیک (قسمت بیستم و یکم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه دوم تکانه در خدمتتون هستیم امروز پنج تا تست براتون اتخاب کردم که مفاهیمی که در فیلم قبلی خدمتتون ارائه شد رو کاملا پوشش ب...
فیلم جلسه 80 - دینامیک (قسمت بیستم) - تکانه یا اندازه حرکت

فیلم جلسه 80 - دینامیک (قسمت بیستم) - تکانه یا اندازه حرکت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه دیگری در خدمتتون هستیم تحت عنوان تکانه یا اندازه حرکت در این جلسه سعی می کنم ...
فیلم جلسه 79 - دینامیک (قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 79 - دینامیک (قسمت نوزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه 4 تست مهم و کنکوری از دینامیک براتون حل خواهم کرد که در کنکور زیاد تکرار ش...
فیلم جلسه 78 - دینامیک (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 78 - دینامیک (قسمت هجدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت، یک بحث بسیار مهم داریم و اون هم بحث لغزش اجسام بر روی یکدیگره. با تست ها و نکات و توضیحاتی که براتون انتخاب کردم، بر...
فیلم جلسه 77 - دینامیک (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 77 - دینامیک (قسمت هفدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ماشین آتود (قسمت دوم) در این جلسه میخوایم ماشین آتود (قرقره ها) رو بررسی کنیم و در نهایت یک تست مربوط به قرقرۀ ثابت و متحرک برات...
فیلم جلسه 76 - دینامیک (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 76 - دینامیک (قسمت شانزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سطح شیبدار (قسمت چهارم) در این جلسه چند تست از مبحث سطوح ترکیبی افقی- قائم برا...
فیلم جلسه 75 - دینامیک (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 75 - دینامیک (قسمت پانزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سطح شیبدار (قسمت سوم) امروز 6 تا تست براتون انتخاب کردم از سطح شیبدار و سطوح ترکیبی افقی قائم، همراه با درسنامه کامل اون.  مدت...
فیلم جلسه 74 - دینامیک (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 74 - دینامیک (قسمت چهاردهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه چهاردهم دینامیک در خدمتتون هستم با تست هایی که انتخاب کردم براتون تست فوق ال...
فیلم جلسه 73 - دینامیک (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 73 - دینامیک (قسمت سیزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با یکی از مهم ترین بحث های دینامیک در خدمتتون هستیم تحت عنوان سطح شیب دار ذر این جلسه...
فیلم جلسه 72 - دینامیک (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 72 - دینامیک (قسمت دوازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تاکید ما در این جلسه یعنی تست هایی که براتون اوردم و مطالبی که خدمت شما ارائه میشه حر...
فیلم جلسه 71 - دینامیک (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 71 - دینامیک (قسمت یازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه تاکید ما بر روی تست های نیروهای تماسی بین وزنه های متصل به هم می باشد با ه...
فیلم جلسه 70 - دینامیک (قسمت دهم)

فیلم جلسه 70 - دینامیک (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه تاکید ما بر نیروی کشش در در میله و همچنین محاسبه نیروهای تماسی بین اجسام ...
فیلم جلسه 69 - دینامیک (قسمت نهم)

فیلم جلسه 69 - دینامیک (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
مبحث مسائل دینامیک با استفاده از قانون دوم نیوتنبا جلسه نهم دینامیک در خدمت شما هستیم . دیگه از این به بعد یکمی بحثامون مهمتر می...
فیلم جلسه 68 - دینامیک (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 68 - دینامیک (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
مبحث پرتاب افقی یک جسم بر روی سطح افق با ارائۀ تمامی نکات مربوط به این بحث به ...
فیلم جلسه 67 - دینامیک (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 67 - دینامیک (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با 5 تا تستی که انتخاب شده در قسمت هفتم دینامیک در خدمت شما هستیم، هر تست دارای نکات خ...
فیلم جلسه 66 - دینامیک (قسمت ششم) - تعادل (قسمت 2)

فیلم جلسه 66 - دینامیک (قسمت ششم) - تعادل (قسمت 2)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه ی ششم دینامیک در خدمت شما هستیم، با موضوع تعادل، این پنج جلسه ی اول در حقیقت یک آشنایی با مفاهیم دینامیک بود و از این به ...
فیلم جلسه 65 - دینامیک (قسمت پنجم) - تعادل (قسمت 1)

فیلم جلسه 65 - دینامیک (قسمت پنجم) - تعادل (قسمت 1)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه با مفهوم تعادل که بحث بسیار مهمی است در دینامیک در خدمت شما هستیم با چهار...
فیلم جلسه 64 - دینامیک (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 64 - دینامیک (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه چهارم در خدمت شما هستیم از فصل دینامیک. باز هم آشنایی با نیروها. مطالبی که در ...
فیلم جلسه 63 - دینامیک (قسمت سوم)

فیلم جلسه 63 - دینامیک (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه سوم دینامیک در خدمت شما هستیم. با بحث نیروی اصطکاک. نیروی عمودی تکیه گاه در جلسات قبل خدمت شما ارائه شد و امروز میخوایم ن...
فیلم جلسه 62 - دینامیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - دینامیک (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه تاکید ما بر نیروی عمدی تیکه گاه یا نیروی عکس العمل عمودی سطح می باشد که در اکثر مسائل به کار خواهیم برد مدت زمان:29...
فیلم جلسه 61 - دینامیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - دینامیک (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بالاخره انتظارها به پایان رسید و دینامیک شروع شد. امیدواریم با مطالبی که خدمت شما ار...
فیلم جلسه 60 - امواج مکانیکی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 60 - امواج مکانیکی (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه با مفهوم امواج ایستادۀ تشکیل شده در طول یک تار مرتعش و محاسبۀ طول تار و بسامدها یا هماهنگ تار مرتعش در خدمت شما هستیم...
فیلم جلسه 59 - امواج مکانیکی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 59 - امواج مکانیکی (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت سه تا تست انتخاب کردم براتون از برهم نهی امواج و همچنین درسنامۀ امواج ایستاده، که همون امواج ساکن میشه، همراه با کلیۀ...
فیلم جلسه 58 - امواج مکانیکی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 58 - امواج مکانیکی (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه به انتشار موج در دو بُعد و سه بُعد، انرژی موج، انرژی در طولی معادل یک طول ...
فیلم جلسه 57 - امواج مکانیکی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 57 - امواج مکانیکی (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه با اختلاف فاز بین دو نقطه بر روی محیط انتشار صورت سر و کار داریم و بحث خوا...
فیلم جلسه 56 - امواج مکانیکی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 56 - امواج مکانیکی (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه نقاط هم فاز و نقاط در فاز مخالف در خدمت شما هستیم. تمامی نکاتی که باید بدو...
فیلم جلسه 55 - امواج مکانیکی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 55 - امواج مکانیکی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حرکت نوسانی ذرّات محیط انتشار در این جلسه تاکید من بر روی حرکت نوسانی ذرّات مح...
فیلم جلسه 54 - امواج مکانیکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 54 - امواج مکانیکی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تاکید من در این جلسه بر نمودار های بخش موجه یعنی محاسبه طول موج از روی نمودار نقش موج...
فیلم جلسه 53 - امواج مکانیکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 53 - امواج مکانیکی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه تابع موج رو کار خواهیم کرد معادله تابع موج به چه شکلی به دست میاد دز تابع ...
فیلم جلسه 52 - امواج مکانیکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 52 - امواج مکانیکی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با جلسه دوم موج در خدمت شما هستیم، در این جلسه تست تجربی 95 رو خواهیم داشت تستی که از م...
فیلم جلسه 51 - امواج مکانیکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 51 - امواج مکانیکی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
رسیدیم به فصل امواج مکانیکی فصل شیرینی هستش ولی این فصل از دیدگاه بچه ها یک سال بالاتر بپرسین اون هایی که وارد دانشگاه هم شدند از...
فیلم جلسه 50 - نوسان (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 50 - نوسان (قسمت یازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
آخرین قسمت از فصل نوسان در این جلسه می خواهیم یه جمع بندی داشته باشیم و یه سری ت...
فیلم جلسه 49 - نوسان (قسمت دهم)

فیلم جلسه 49 - نوسان (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
جلسه پایانی فصل نوساندر این جلسه با 10 تست بسیار مهم و یک تمرین برای شما که در منزل حل کنید در خدمتتون هستیم.  مدت زمان:26 دقیق...
فیلم جلسه 48 - نوسان (قسمت نهم) - انرژی در حرکت نوسانی

فیلم جلسه 48 - نوسان (قسمت نهم) - انرژی در حرکت نوسانی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
با مبحث انرژی در حرکت نوسانی در خدمتتون هستیم، حتماً از این بحث یک تست خواهید داشت و ...
فیلم جلسه 47 - نوسان (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 47 - نوسان (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سخن استاد:با هفت تست از مباحث وزن فنر، نوسانات وزن فنر و آونگ ساده در خدمتتون هستیم ک...
فیلم جلسه 46 - نوسان (قسمت هفتم) - نوسانات وزنه فنر و آونگ ساده

فیلم جلسه 46 - نوسان (قسمت هفتم) - نوسانات وزنه فنر و آونگ ساده

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه تأکید من بر روی نوسانات وزنه فنر و آونگ ساده هست و من سعی میکنم تمامی نکاتی که نیاز داری در حل تست ها به کار ببری، در...
فیلم جلسه 45 - نوسان (قسمت ششم)

فیلم جلسه 45 - نوسان (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امیدوارم 5 جلسه قبل رو با دقت تماشا کرده باشین و تست هاش رو زده باشین، در این جلسه تاک...
فیلم جلسه 44 - نوسان (قسمت پنجم) - تکنیک دایره ی طلایی

فیلم جلسه 44 - نوسان (قسمت پنجم) - تکنیک دایره ی طلایی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
 در این جلسه با تکنیک دایره ی طلایی رو داریم و همچنین چندین تست انتخابی برای پوشش مطالب جلسات قبل و تکنیک دایره ی طلایی رو حل می ...
فیلم جلسه 43 - نوسان (قسمت چهارم) - معادلات و نمودارها

فیلم جلسه 43 - نوسان (قسمت چهارم) - معادلات و نمودارها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه معادله ی سرعت زمان، شتاب زمان، نیرو زمان و نمودارهای اونها و همچنین رابط...
فیلم جلسه 42 - نوسان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 42 - نوسان (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سخن استاد:در این جلسه تکنیک طلایی که جلسه ی گذشته تدریس کردیم رو بیشتر بررسی می کنیم....
فیلم جلسه 41 - نوسان (قسمت دوم) - معادله ی حرکت نوسانگر

فیلم جلسه 41 - نوسان (قسمت دوم) - معادله ی حرکت نوسانگر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
 مدت زمان 34:19 در این جلسه ابتدا 6 تست از مفاهیمی که در جلسه قبل تدریس شد حل می ...
فیلم جلسه 40 - نوسان (قسمت اول)

فیلم جلسه 40 - نوسان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
مدت زمان 36:19 تعریف حرکت نوسانی ساده و بررسی آن تعاریف : بعد - دامنه - دوره - بسامد یا فرکانس - بسامد زاویه ای یا سرعت زاویه ای ...
فیلم جلسه 39 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت شانزدهم)- خازن (قسمت ششم)

فیلم جلسه 39 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت شانزدهم)- خازن (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
خازن (قسمت ششم) جلسۀ آخر حل 5 تست دیگر از مبحث خازن جهت یادگیری و اط...
فیلم جلسه 38 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پانزدهم)- خازن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 38 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پانزدهم)- خازن (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
خازن (قسمت پنجم) اتصال کوتاه (باز و بسته بودن کلید)، اتصالات صفحات خازن ها به یکدیگر  ریز مباحث جلسه 38:مدت زمان: 35 دقیقهاین پ...
فیلم جلسه 37 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهاردهم)- خازن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 37 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهاردهم)- خازن (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
خازن (قسمت چهارم) حل 5 تست از اتصالات متوالی و موازی (تست های سراسری تجربی، 95، 94،...
فیلم جلسه 36 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم)- خازن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 36 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سیزدهم)- خازن (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
مدت زمان: 35 دقیقهاین سومین فیلم از مبحث خازن می باشد. در این جلسه به اتصالات خازن ها و نکات مهم آن پرداخته می شود:اتصالات متوا...
فیلم جلسه 35 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوازدهم)- خازن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوازدهم)- خازن (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
خازن (قسمت دوم) مدت زمان: 22 دقیقهاین دومین فیلم از مبحث خازن می باشد در این ...
فیلم جلسه 34 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم)- خازن (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت یازدهم)- خازن (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
مدت زمان: 28 دقیقهاین اولین فیلم از مبحث خازن می باشد در این فیلم با مفاهیم پایه ای خازن آشنا می شویم:???? بررسی عوامل تأثیر گذ...
فیلم جلسه 33 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دهم)- انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 33 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دهم)- انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
انرژی پتانسیل الکتریکی- پتانسیل الکتریکی (قسمت دوم) حل تست های انرژی پتانسیل ا...
فیلم جلسه 32 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)- انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 32 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت نهم)- انرژی پتانسیل الکتریکی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
انرژی پتانسیل الکتریکی- پتانسیل الکتریکی (قسمت اول) یک مبحث بسیار مفهومی اما ساده است، اگر به مفاهیم دقیق گوش کنید و به نکات مرب...
فیلم جلسه 31 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هشتم)-میدان الکتریکی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 31 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هشتم)-میدان الکتریکی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
میدان الکتریکی (قسمت چهارم) حل 2 تست از مبحث میدان الکتریکی و تدریس چگالی سطحی...
فیلم جلسه 30 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)-میدان الکتریکی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت هفتم)-میدان الکتریکی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
میدان الکتریکی (قسمت سوم) حل 4 تست از مبحث میدان الکتریکی با حل این تست ها ...
فیلم جلسه 29 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)-میدان الکتریکی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 29 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت ششم)-میدان الکتریکی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
میدان الکتریکی (قسمت دوم) در این جلسه پنج تا تست براتون انتخاب کردم تست ها حاوی ...
فیلم جلسه 28 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)-میدان الکتریکی (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت پنجم)-میدان الکتریکی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
میدان الکتریکی (قسمت اول) در این جلسه با مفهموم میدان الکتریکی در خدمت شما هستی...
فیلم جلسه 27 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 27 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل 4 تست از مبحث قانون کولن ...
فیلم جلسه 26 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل 3 تست از مبحث قانون کولن زمان: 21:12حل 3 تست الکترسته ساکن از مباحث تدریس شده.تست1: در شکل زیر برآیند نیروهای الکتریکی وارد ب...
فیلم جلسه 25 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تدریس قانون کولن مباحث: نیرو بر حسب نیوتن، بار، فاصله، تکنیک 90، و حل 4 تست ...
فیلم جلسه 24 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)

فیلم جلسه 24 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
مفاهیم اولیۀ الکتریسیتۀ ساکن مباحث: بار الکتریکی (پایسته، کوانتومی و ناوردا) ...
فیلم جلسه 23 - حرکت شناسی (قسمت بیست و سوم)

فیلم جلسه 23 - حرکت شناسی (قسمت بیست و سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حرکت پرتابی (قسمت دوم) ویژۀ دانش آموزان رشتۀ ریاضیحل 7 تست از مبحث حرکت پرتابی...
فیلم جلسه 22 - حرکت شناسی (قسمت بیست و دوم)

فیلم جلسه 22 - حرکت شناسی (قسمت بیست و دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حرکت پرتابی (قسمت اول) ویژۀ دانش آموزان رشتۀ ریاضی تدریس مباحث: جابجایی افقی گلوله، جابجایی قائم گلوله، بُرد پرتابه، نقطۀ اوج و ...
فیلم جلسه 21 - حرکت شناسی (قسمت بیست و یکم)

فیلم جلسه 21 - حرکت شناسی (قسمت بیست و یکم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حرکت دو بُعدی (قسمت دوم)حل 9 تست از مبحث حرکت دو بُعدی...
فیلم جلسه 20 - حرکت شناسی (قسمت بیستم)

فیلم جلسه 20 - حرکت شناسی (قسمت بیستم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حرکت دو بُعدی (قسمت اول)با حرکت دوبعدی در خدمت شما هستیم، امروز قراره درسنامه حرکت دوبعدی رو با حل تست تدریس کنیم.حل 8 تستانشا...
فیلم جلسه 19 - حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 19 - حرکت شناسی (قسمت نوزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تست های تکمیلی مبحث سقوط آزاد حل 7 تست   جلسه نوزدهم.ح...
فیلم جلسه 18 - حرکت شناسی (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 18 - حرکت شناسی (قسمت هجدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تدریس سقوط آزاد (قسمت چهارم) نمودارهای حرکت گلوله در سقوط آزاد و نکات تکمیلی مب...
فیلم جلسه 17 - حرکت شناسی (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 17 - حرکت شناسی (قسمت هفدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تدریس سقوط آزاد (قسمت سوم) نکتۀ سوم: عبور متوالی گلوله از یک نقطه نکتۀ چهارم: پرتاب غیرهمزمان دو گلوله نکتۀ پنجم: پرتاب همزمان...
فیلم جلسه 16 - حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 16 - حرکت شناسی (قسمت شانزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تدریس سقوط آزاد (قسمت دوم) نکتۀ اول: رها شدن از ارتفاع h نکتۀ دوم: سرعت در ...
فیلم جلسه 15 - حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 15 - حرکت شناسی (قسمت پانزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تدریس سقوط آزاد (قسمت اول) محاسبۀ زمان اوج، ارتفاع اوج و ... توضیحات بیشتر: مدت: ۳۵:۰۰حرکت شناسی(قسمت پانزدهم)سقوط آزاد(قسمت ا...
فیلم جلسه 14 - حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 14 - حرکت شناسی (قسمت چهاردهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل تست های کنکور 94 و 95 (قسمت دوم) حل و تشریح سه تست کنکور ...
فیلم جلسه 13 - حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 13 - حرکت شناسی (قسمت سیزدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل تست های کنکور 94 و 95 (قسمت اول) حل و تشریح سه تست کنکور ...
فیلم جلسه 12 - حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 12 - حرکت شناسی (قسمت دوازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل تست های حرکت شناسی...
فیلم جلسه 11 - حرکت شناسی (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 11 - حرکت شناسی (قسمت یازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل 5 تست از مبحث حرکت شناسی مربوط به حرکت شتابدار با شتاب ثابتحل تست هاي حركت شنابدار با شتاب ثابت.تست١) نمودار مكان زمان متحركي...
فیلم جلسه 10 - حرکت شناسی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 10 - حرکت شناسی (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تدریس:حرکت شتابدار با شتاب ثابت ، معادله های مکان زمان و سرعت زمان ، زمان توقف و...
فیلم جلسه 9 - حرکت شناسی(قسمت نهم)

فیلم جلسه 9 - حرکت شناسی(قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
بررسی تست های جلسه ی قبل( حرکت یکنواخت بر روی خط راست )سعی شده که کل مبحث حرکت یکنواخت با 6 تست پوشش داده شود صفر تا صد فیزیک کن...
فیلم جلسه 8 - حرکت شناسی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - حرکت شناسی (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تدریس:حرکت یکنواخت، معادله حرکت یک نواخت، تحلیل نمودارهای حرکت یکنواخت، سرعت نسبیزمان: 26:08تدریس حرکت یکنواخت.حرکت با سرعت ثاب...
فیلم جلسه 7 - حرکت شناسی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - حرکت شناسی (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل تست های 20 تا 25  زمان: 23:58حل 6 تست.تست20(جزوه): نمودار سرعت-جهت متحرک...
فیلم جلسه 6 - حرکت شناسی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - حرکت شناسی (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل تست های 9 تا 19 مدت زمان حدود30 دقیقه!حل تست 9 تا 19 مطابق جزوه ی (116 تست برای فهم کامل حرکت شناسی) مطابق با ص 2 تا ص4 جزوها...
فیلم جلسه 5 - حرکت شناسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - حرکت شناسی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حرکت شناسی (قسمت پنجم) مبحث: تحلیل نمودارهای حرکت تحلیل مکان-زمان، تحلیل سرعت-زمان و تحلیل شتاب-زمان  صفر تا صد فیزیک کنکور (نظ...
فیلم جلسه 4 - حرکت شناسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - حرکت شناسی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حرکت شناسی (قسمت چهارم) حرکت تندشوند و حرکت کندشونده ...
فیلم جلسه 3 - حرکت شناسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - حرکت شناسی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حل تست های 2 تا 8 ♦ تثبیت مطالب تدریس شده در جلسه ی 2 با حل 7 تست :_نکات لازم برا...
فیلم جلسه 2 - حرکت شناسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - حرکت شناسی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سرعت متوسط و سرعت لحظه ای، لحظۀ توقف و تغییر جهت، شرط توقف، شرایط تغییر جهت، شتاب متوسط و شتاب لحظه ای  تعریف و بررسی فرمول سرعت...
فیلم جلسه 1 - حرکت شناسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - حرکت شناسی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
حرکت شناسی (قسمت اول) مفاهیم اولیه: بردار مکان، جابجایی، مسافت طی شده، بازه زما...
فیلم جلسه 0 - معرفی برنامه

فیلم جلسه 0 - معرفی برنامه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
معرفی برنامه فیزیک آلاء...