عکس محصول پک تفتان جمع بندی دروس پایه رشته ریاضی آلاء

ویژگی های محصول پک تفتان جمع بندی دروس پایه رشته ریاضی آلاء

سال تولید:
99-00
رشته:
ریاضی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
گروه آموزشی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
10%
تخفیف
1,023,000 تومان
920,700 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 91 ساعت و نیم
رشته: ریاضی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: گروه آموزشی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی دروس پایه رشته ریاضی

پک رشته ریاضی همایش تفتان، دروس عمومی و پایه را در دروس زیر به صورت فیلمهای آموزشی و جزوه، جمع‌بندی می‌کند. با تفتان 60 درصد کنکور خود را به بهترین صورت، جمع‌بندی کنید.

دروس اختصاصی

دروس عمومی

1,023,000 10% 920,700 تومان