عکس محصول همایش آرش علوم و فنون کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش علوم و فنون کنکور

سال تولید:
98-99
رشته:
انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محمد صادقی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
269,990 تومان
سال تولید: 98-99
مدت زمان:
11 ساعت
در حال تولید
رشته: انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محمد صادقی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

مباحثی که در همایش علوم و فنون (ادبیات تخصصی) تحت بررسی قرار میدهیم شامل آرایه‌های ادبی، عروض و تاریخ ادبیات است.
در این همایش مبحث آرایه های ادبی را به همراه جزوه ای کامل بررسی میکنیم و این کار را نه با تدریس بلکه با حل تستهای فراوان انجام خواهیم داد. در بخش عروض به مباحثی نظیر قافیه، ذو قافیتین، عیوب قافیه، اختیارات وزنی و زبانی میپردازیم. در قسمت تاریخ ادبیات سعی ما بر این است که سطح آگاهی شما را در تست زنی با تست های هم عرضی و طولی آشنا سازیم تا شما با زدن تست ها آگاهی کاملی از فرایند یادگیری پیدا نمایید. گفتن این نکته ضروری است که لغات ایهامی، استعاری و مجازی و همچنین ابیاتی که دارای اختیارات فاعلاتن به جای فعلاتن ابدال و قلب دارند به عنوان هدیه به شما عزیزان تقدیم میگردد.


269,990 تومان