عکس محصول همایش آرش زبان انگلیسی کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش زبان انگلیسی کنکور

سال ویرایش:
98-99
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
عزتی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
209,999 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 14 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: عزتی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش زبان انگلیسی کنکور آرش
در همایش زبان آرش در خلاصه ترین و جدی ترین صورت، آموزش کنکوری گرامر و مرور واژگان و ارتقای مهارت تست زنی مورد نیاز  رو برای فرصت محدود پیش رو در اختیار خواهید داشت. 
ویژگی‌های این همایش:
- جزوه درسنامه چکیده و تست
- تدریس واژگان مهم پایه و دوازدهم
- تدریس نکات گرامری پایه و دوازدهم به طور کامل
- حل کلوز و متن
- حل تست های متنوع گرامر و واژگان
- حل کامل تست های کنکور های 98 به صورت تفکیک شده به همراه مرور نکات پیشین
دقت: همایش آرش زبان همان همایش طلایی هست که تجزیه و تحلیل کنکور 98 به آن اضافه شده است و به کسانی که طلایی زبان را خریده اند این ویرایش جدید هدیه داده خواهد شد.
209,999 تومان