عکس محصول همایش آرش جمع بندی زبان انگلیسی کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش جمع بندی زبان انگلیسی کنکور

سال ویرایش:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
عزتی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
390,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 14 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: عزتی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی زبان انگلیسی کنکور

همایش زبان انگلیسی کنکور آرش
در همایش زبان آرش در خلاصه ترین و جدی ترین صورت، آموزش کنکوری گرامر و مرور واژگان و ارتقای مهارت تست زنی مورد نیاز  رو برای فرصت محدود پیش رو در اختیار خواهید داشت. 
ویژگی‌های این همایش:
- جزوه درسنامه چکیده و تست
- تدریس واژگان مهم پایه و دوازدهم
- تدریس نکات گرامری پایه و دوازدهم به طور کامل
- حل کلوز و متن
- حل تست های متنوع گرامر و واژگان
- حل کامل تست های کنکور های 98 به صورت تفکیک شده به همراه مرور نکات پیشین
تحلیل کنکورهای 98 و 99 داخل رشته ریاضی و تجربی به عنوان آپدیت 1400 به این محصول افزوده شد. این آپدیت به تمام کسانی که آرش زبان انگلیسی را پیش از این تهیه کرده بودند هدیه داده شد. 
390,000 تومان