عکس محصول همایش آرش جمع بندی عربی کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش جمع بندی عربی کنکور

سال ویرایش:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
پدرام علیمرادی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
390,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 6 ساعت و نیم
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: پدرام علیمرادی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی عربی کنکور

آرش، مجموعه همایش‌های کنکوریه که برای آخرین مرور حرفه‌ای مطالب توی روزهای قبل از کنکور طراحی شده. این همایش یه جمعبندی کامله و با بررسی مطالب مهم درسی و نکات کنکوری، طراحی شده تا باعث انسجام شما توی یادگیری بشه و مهارت بالایی در کاربرد اون‌ها توی تست‌ها پیدا کنید.
ویژگی های همایش آرش عربی:
- پوشش کامل ترجمه [درسنامه و تست استاندارد]
- پوشش کامل سوالات متن [درک متن، تحلیل صرفی و اعراب به همراه درسنامه]
- پوشش کامل قواعد هر سه پایه و هر سه رشته در قالب حل تست‌های استاندارد
- مبحث ویژه ضبط حرکات

تحلیل کنکورهای 98 و 99 داخل رشته ریاضی، تجربی و انسانی به عنوان آپدیت 1400 اضافه و محصول بازنگری شد. این آپدیت به تمام کسانی که آرش عربی را تهیه کرده بودند هدیه داده شد.


390,000 تومان