عکس محصول همایش آرش ادبیات کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش ادبیات کنکور

سال تولید:
98-99
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محمد صادقی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
209,999 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 12 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محمد صادقی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش ادبیات کنکور آرش
در همایش آرش، ما مباحث درسی رو در قالب سوالات و تست‌های منتخب و دقیق، در فرصتی کم به صورت حرفه ای مرور میکنیم و مهارت‌های خودمون رو در تست زنی کنکور ارتقا میدیم.
مباحثی که در همایش ادبیات تحت بررسی قرار میدهیم شامل مفهوم ، دستور زبان، لغات، املاء و آرایه‌های ادبی است. 
در این همایش به طور کامل مباحث مفهوم، لغات و املاء رو بررسی میکنیم و این کار رو نه با تدریس بلکه با حل تستهای فراوان انجام خواهیم داد. در بحث دستور زبان، همه عنوان های دستوری از قبیل نقش کلمات، وابسته ها، نقش های تبعی، شیوه بلاغی، انواع "آن"، وابسته های پیشین و پسین، ترکیب های اضافی و وصفی، جمله های مرکب و ساده را با تدریس و حل تست های فراوان به صورت جزء به جزء بررسی می کنیم. در بحث آرایه های ادبی هم در ابتدا تدریس آرایه به همراه حل تست های منتخب هر مبحث انجام می شود. سپس تعداد بسیاری تست آرایه را با هم بررسی میکنیم. گفتن این نکته ضروری است که لغات ایهامی، استعاری و مجازی نیز تقدیم میگردد.

209,999 تومان