عکس محصول همایش آرش ریاضی تجربی کنکور (آقای امینی راد)

ویژگی های محصول همایش آرش ریاضی تجربی کنکور (آقای امینی راد)

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
مهدی امینی راد
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
269,990 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 28 ساعت
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: مهدی امینی راد

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

یکی از مهمترین و حساس ترین قسمت های مطالعه‌ی کنکوری، جمعبندی دروس خواهد بود. جمع بندی ای که نه همه نکات، بلکه نکات ویژه و سوال خیز رو برای داوطلب تحلیل و بررسی کنه. مطمئنا انتخاب این نکات مهم، نیازمند تجربه و تحلیل و بررسی خواهد بود که ما برای شما این کار مهم رو انجام دادیم.

ویژگی های همایش آرش ریاضی تجربی:
- جزوه همایش [شامل خلاصه درس فشرده، تست های مبحثی و منتخب پلاس]
- بررسی مبحثی تیپ تست های کنکور به صورت فشرده و ارائه درسنامه تستی هنگام حل تست و حل تست های پلاس
- حل 400 تست از کنکور های سراسری داخل و خارج کشور سال های مختلف، ویژه نظام جدید
- آمادگی داوطلب برای رویارویی با تست های جدید، پیشبینی سوال های احتمالی و روند سوالات کنکور 99
- 3 آزمون جامع احتمالی برای آمادگی در کنکور سراسری 99
- مدیریت زمان با اجرای عملی شیوه های تست زنی و کاهش استرس و اضطراب
- جلوگیری از تکرار آموخته ها و آشنایی با نقاط قوت و ضعف خود
جزئیات مباحث:
- تابع
- مثلثات
- حد و پیوستگی
- مشتق
- کاربرد مشتق
- احتمال
- آنالیز
- معادلات و نامعادلات
- تابع نمایی و لگاریتم
- قدر مطلق و براکت
- هندسه تحلیلی
- الگو و دنباله
- آمار

269,990 تومان