عکس محصول دین و زندگی کنکور نظام قدیم

ویژگی های محصول دین و زندگی کنکور نظام قدیم

سال تولید:
96 و 97
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام قدیم
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
رنجبرزاده،وحیده کاغذی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 96 و 97
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 25 ساعت و ربع
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام قدیم
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر:
رنجبرزاده
وحیده کاغذی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش طلایی دین و زندگی خانم کاغذی

مدرس: وحیده کاغذی
در این جمع بندی درس به درس ، نکات مهم و کلیدی سه کتاب کنکور 97 یعنی دوم، سوم و چهارم(پیش) مطرح می شود. از آنجایی که عمده تست ها را آیات و احایث تشکیل می دهند تاکید بر این موارد بیشتر انجام خواهد شد. بعد از بیان نکات مهم و کلیدی هر درس، تست های پر چالش از کنکور سراسری همراه با تحلیلی کامل و جذاب ارائه می گردد.
عناوین فیلم ها:
درس اول تا شانزدهم دین و زندگی(2)
درس اول تا شانزدهم دین و زندگی(3)
درس اول تا دهم دین و زندگی(۴)
جزوه:
دانلود جزوه دینی 2
دانلود جزوه دینی 3
دانلود جزوه دینی 4

همایش دین و زندگی آقای رنجبرزاده

مدرس: رنجبرزاده
همایش 2 قسمت اصلی و فرعی داره قسمت اصلی همایش 10 ساعته که کامل مطالب رو پوشش میده و ترکیبی و درختی و شاخه ای همه چی رو آنالیز می کنیم.
قسمت فرعیش برای کسانی است که به درصد بالاتر فکر می کنند که توی اون  تست های سال های اخیر رو تحلیل می کنیم.
ویژگی های همایش:
•    همایش ویژه با جزوه ای حرفه ای و رویکرد ترکیبی
•    تجزیه و تحلیل کنکور 94 و 95 داخل و خارج رشته های ریاضی و تجربی
•    مرور تمام نکات ۴۲ درس با رویکرد کاملا ترکیبی
•    بررسی تمام آیات با رویکرد پیامهای کلی و جزء به جزء آیات
•    به کاربردن غالب نکات و کلید واژه های کنکور های اخیر به بهانه بیان نکات
•    جزوه کاملا منحصر به فرد منطبق با نکات تدریسی همایش
•    بررسی تمام ارتباطات بین آیات و ابیات و روایات با تیترهای متن دروس
•    تجزیه و تحلیل کنکور 94 و 95 داخل و خارج رشته های ریاضی و تجربی

عناوین فیلم ها:
•    مقدمه همایش
•    سال دوم درس 1 تا 16
•    سال سوم درس 1 تا 16
•    سال چهارم درس 1 تا 10
•    تجزیه و تحلیل کنکور 94 تجربی داخل
•    تجزیه و تحلیل کنکور 94 ریاضی داخل
•    تجزیه و تحلیل کنکور 94 خارج
جزوه:
جزوه همایش