عکس محصول هندسه 1 و 2

ویژگی های محصول هندسه 1 و 2

سال تولید:
98-99
رشته:
ریاضی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
محمد رضا حسینی فرد
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
70,591 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 7 ساعت و ربع
رشته: ریاضی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: محمد رضا حسینی فرد

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش کنکوری تفتان هندسه دهم و یازدهم آلاء 
 آلاء در همایش تفتان، هندسه پایه رو در 9 قسمت (7 ساعت و 15 دقیقه) بررسی و جمع‌بندی میکنه. مباحثی که در این همایش تحت بررسی قرار دادیم سرفصل های کتاب ریاضی دهم و یازدهمه.
این همایش بر اساس کتاب مینی میکرو طلایی گاج [تالیف محمدرضا حسینی فرد] تولید شده.
 توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان هندسه دهم: 
  • جلسه 1: فصل اول هندسه دهم [ترسیم‌های هندسی]
  • جلسه 2: فصل دوم هندسه دهم [تناسب در هندسه| قضیه تالس| تشابه| کاربردهای تشابه]
  • جلسه 3:فصل سوم هندسه دهم [چند ضلعی‌ها| مساحت و کاربردها| چندضلعی شبکه‌ای ]
  • جلسه 4: فصل چهارم هندسه دهم [خط، نقطه و صفحه]
  • جلسه 5: فصل اول سال یازدهم [دایره]
  • جلسه 6: فصل دوم سال یازدهم [تبدیل‌های هندسی: بازتاب، دوران، تجانس، ترکیب دو تبدیل| کاربرد تبدیل‌ها ]
  • جلسه 7: فصل سوم هندسه یازدهم
  • جلسه 8: حل تست‌های کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 (قسمت اول)
  • جلسه 9: حل تست‌های کنکور سراسری داخل و خارج کشور سال 98 (قسمت دوم)


70,591 تومان