عکس محصول همایش ریاضی تجربی گدار آلاء | کنکور 99

ویژگی های محصول همایش ریاضی تجربی گدار آلاء | کنکور 99

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
مهدی امینی راد
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
155,982 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 10 ساعت
رشته: تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: مهدی امینی راد

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش ریاضی تجربی گدار (جمعبندی نیمسال اول دوازدهم)

 • دبیر: مهدی امینی راد


   در  همایش گدار، ریاضی تجربیِ نیمسال اول دوازدهم به صورت کنکوری پوشش داده میشه. با این همایش، یه خلاصه درس جمع و جور و حرفه‌ای در اختیار دارید که تمام معلومات شما از ریاضی نیمسال اول دوازدهم رو براتون جمع بندی میکنه. این خلاصه درس با توضیحات و تدریس ضمنیِ دبیر در خلالِ حل 155 تست منتخب با پوشش کامل مباحث، عمق بیشتری پیدا می‌کنه و توی 21 جلسه همایش ریاضی تجربی گدار، سرنوشت این بخش از کنکور شما یکسره میشه. جزوه‌ همایش هم کمک میکنه تا استفاده بهینه ای از فیلم‌های گدار ببرید.آنچه در همایش ریاضی تجربی گدار می گذرد:

 • پوشش تمام مباحث نیم سال اول دوازدهم
      فصل 1: تابع
      فصل 2: مثلثات
      فصل 3: حد و پیوستگی
      فصل 4: مشتق

 • در بردارنده 27 درصد مباحث کنکور (8 سوال از 30 سوال)
 • مرور تمام نکات درس
 • شامل 155 تست برای جمعبندی تمام مباحث نیمسال اول
 • حل آزمون تشریحی

توزیع جلسات و فراوانی سوالات ریاضی تجربی گدار:

 • جلسات 1 الی 7: تابع (60 تست)
 • جلسات 8 الی 12: مثلثات (30 تست)
 • جلسات 13 الی 16: حد و پیوستگی (35 تست)
 • جلسات 17 الی 19: مشتق (20 تست)
 • جلسات 20 و 21: آزمون تشریحی نیمسال اول
155,982 تومان