عکس محصول آمار و احتمال

ویژگی ها

زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: رضا شامیزاده
نحوه دریافت: دانلود

دارای

خدمات مشمول
فیلم
جزوه
قیمت محصول: 14,900 تومان
قیمت برای مشتری: 7,450 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

همایش آمار و احتمال تفتان آلاء

  • ویدئوهای حل تست و تدریس همزمان کنکوری آمار و احتمال یازدهم و مبحث شمارش از ریاضی 1
  • دبیر: رضا شامیزاده

تماشای دقیق ویدئوهای آموزشی همایش تفتان که شامل تدریس های کوتاه، مورد نیاز و موثر و تست های فراوان، کافی و فراگیر برای جمع بندی کامل مباحث کنکوری پایه های دهم و یازدهم است به شما این توانایی را می دهد تا با استفاده از این بسته کامل در یک دوره مطالعاتی یک ماهه، 60 درصد  کنکور را از هم اکنون برای خود ذخیره کنید. این مجموعه شما را تا حد بسیار زیادی از منابع پراکنده، عدم انسجام مطالعاتی و هزینه کردهای نامطمئن بی نیاز می کند. 

فیلم های همایش تفتان برای دانش آموزانی که سال دوازدهمی هستند بیشتر، مناسب یک دوره یک ماهه در  تابستان و یا دوره یک ماهه زمانی بین 20 اسفند، تعطیلات عید نوروز تا 20 فروردین است و برای سایر داوطلبان طبق برنامه درسی ویژه خودِ داوطلب به صورت موردی یا شامل تمام دروسِ تفتان قابل استفاده خواهد بود. 

تدریسِ لازم و تست کافی از ارکان این همایش بوده و دروس تفتان به صورت یک بسته ی کلی و جامع تهیه شده است و در دوره ای یک ماهه، مباحث دروسِ پایه ی کنکور را پوشش داده و جمع بندی می کند. 

آلاء [آلاء] از هیچ تلاشی برای پایین نگه داشتن هزینه این محصول پر ارزش برای مخاطبان وفادار خود فروگذار نکرده است. 

نهایتِ مفید بودن و تسلط بر مباحث کنکور و عدم نیاز به منابع جانبی در فرصت های فشرده مطالعاتی از انگیزه های اصلی تولید "تفتان" است.

حجم، مدت و تعداد فایل ها:

HD        21.01 GB     8 Files

hq        944 MB     8 Files

240p     944  MB    8 Files

Time Length:        07:50:08

در همایش تفتان آمار و احتمال چه اتفاقی می افته؟

توی این مجموعه، آمار و احتمال یازدهم و بحث شمارش از ریاضی 1 به طور کامل در هفت ساعت و نیم توسط استاد ریاضی آقای رضا شامیزاده جمع بندی میشه.


آن چه در همایش آمار و احتمال تفتان  می بینید

ویدئوها:

آمار و احتمال:

  • شمارش
  • احتمال
  • احتمال توصیفی
  • منطق
  • آمار استنباطی
  • حل تشریحی 240 تست منتخب کنکوری و آموزشی

جزوه:

  • جزوه آمار شامل  تست هایی است که در فیلم به صورت کنکوری و تشریحی و آموزشی حل می شود.