عکس محصول آمار و احتمال

ویژگی ها

زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: رضا شامیزاده
نحوه دریافت: دانلود
قیمت محصول: 24,900 تومان
قیمت برای مشتری: 14,940 تومان

کلیپ معرفی

در این مجموعه  آمار و احتمال یازدهم و بحث شمارش از ریاضی 1 به طور کامل جمع بندی می شود.

آمار و احتمال جزوه اش شامل تست هایی هست که دبیر حل می کنه و تو 7.5 ساعت جمع بندی میشه.

    حجم آمار و احتمال: 1 گیگابایت