عکس محصول زبان انگلیسی ۱ و ۲

ویژگی ها

زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: عزتی
نحوه دریافت: دانلود
قیمت محصول: 24,500 تومان
قیمت برای مشتری: 14,700 تومان

کلیپ معرفی

قراره تو 7 ساعت زبان دهم و یازدهم رو خوب جمع بندی کنیم.

جزوه شامل تست هایی هست که داخل فیلم حل میشه.