عکس محصول زبان انگلیسی ۱ و ۲

ویژگی های محصول زبان انگلیسی ۱ و ۲

سال تولید:
97-98
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
عزتی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
مدت زمان: 7 ساعت
کنکور: نظام جدید
زمان دریافت: از لحظه خرید
دبیر: عزتی
نحوه دریافت: دانلودی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش زبان انگلیسی تفتان آلاء

  • ویدئوهای تدریس فشرده و حل تست  ویژه ی جمع بندی  کنکوری زبان انگلیسی دهم و یازدهم
  • دبیر: علی اکبر عزتی

تماشای دقیق ویدئوهای آموزشی همایش تفتان که شامل تدریس های کوتاه، مورد نیاز و موثر و تست های فراوان، کافی و فراگیر برای جمع بندی کامل مباحث کنکوری پایه های دهم و یازدهم است به شما این توانایی را می دهد تا با استفاده از این بسته کامل در یک دوره مطالعاتی یک ماهه، 60 درصد  کنکور را از هم اکنون برای خود ذخیره کنید. این مجموعه شما را تا حد بسیار زیادی از منابع پراکنده، عدم انسجام مطالعاتی و هزینه کردهای نامطمئن بی نیاز می کند. 

فیلم های همایش تفتان برای دانش آموزانی که سال دوازدهمی هستند بیشتر، مناسب یک دوره یک ماهه در  تابستان و یا دوره یک ماهه زمانی بین 20 اسفند، تعطیلات عید نوروز تا 20 فروردین است و برای سایر داوطلبان طبق برنامه درسی ویژه خودِ داوطلب به صورت موردی یا شامل تمام دروسِ تفتان قابل استفاده خواهد بود. 

تدریسِ لازم و تست کافی از ارکان این همایش بوده و دروس تفتان به صورت یک بسته ی کلی و جامع تهیه شده است و در دوره ای یک ماهه، مباحث دروسِ پایه ی کنکور را پوشش داده و جمع بندی می کند. 

آلاء [آلاء]از هیچ تلاشی برای پایین نگه داشتن هزینه این محصول پر ارزش برای مخاطبان وفادار خود فروگذار نکرده است. 

نهایتِ مفید بودن و تسلط بر مباحث کنکور و عدم نیاز به منابع جانبی در فرصت های فشرده مطالعاتی از انگیزه های اصلی تولید "تفتان" است.

حجم، مدت و تعداد فایل ها:

HD    06.78 GB     7 Files

hq       878 MB     7 Files

240p     375  MB    7 Files

Time Length:      07:06:43

در همایش تفتان زبان انگلیسی چه اتفاقی می افته؟
قراره تو 7 ساعت زبان دهم و یازدهم رو با یک تدریس عالی و حرفه ای، خوب جمع بندی کنیم.


آن چه در همایش تفتان زبان انگلیسی می بینید

ویدئوها:

زبان انگلیسی سال دهم:

  • درس یک     [تدریس گرامر: زمان آینده ساده Simple future tense، be going to / تدریس و بررسی واژگان کلیدی/تست های گرامر و واژگان Grammar&Vocabulary]
  • درس دو     [تدریس گرامر: صفت، جایگاه و ترتیب صفات، صفات تساوی، صفات برتر(تفضیلی)، صفات برترین(عالی) / تدریس و بررسی واژگان کلیدی/تست های گرامر و واژگان Grammar&Vocabulary]     
  • درس سه     [تدریس گرامر: زمان گذشته استمراری Past continuous tense، ضمایر انعکاسی تاکیدی Self pronouns / تدریس و بررسی واژگان کلیدی/تست های گرامر و واژگان Grammar&Vocabulary]        
  • درس چهار      [تدریس گرامر: آشنایی با برخی افعال وجهی یا کمکی یا همان Modal verbs از جمله can, may, should, must و همچنین آشنایی با کاربرد Prepositions حروف اضافه ی in, on ,at در زمان، مکان و موقعیت ها و در جمله/ تدریس و بررسی واژگان کلیدی/تست های گرامر و واژگان Grammar&Vocabulary]  

زبان انگلیسی سال یازدهم:

  • درس یک     [تدریس گرامر: اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش Countable&Uncountable  Nouns، صفات مبهم (شمارشی)، ترتیب اجزای جمله/ تدریس و بررسی واژگان کلیدی/تست های گرامر و واژگان Grammar&Vocabulary]    
  • درس دو     [تدریس گرامر: حال کامل(ماضی نقلی Present perfect tense)، اسم مصدر (Gerund)، افعالی که بعد از آن ها فعل ing- دار می آید/ تدریس و بررسی واژگان کلیدی/تست های گرامر و واژگان Grammar&Vocabulary]          
  • درس سه     [تدریس گرامر: صفت فاعلی و مفعولی، مصدر با to، جمله شرطی نوع اول/ تدریس و بررسی واژگان کلیدی/تست های گرامر و واژگان Grammar&Vocabulary]      

جزوه:
شامل تست هایی است که در ویدئوهای آموزشی توسط دبیر حل شده و توضیح داده می شود.