عکس محصول زیست شناسی ۱ و ۲

ویژگی ها

رشته: تجربی
زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: ابوالفضل حاتمی
نحوه دریافت: دانلود

دارای

خدمات مشمول
فیلم
جزوه
93,500 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

قراره زیست دهم رو تو 15 ساعت و زیست یازدهم رو تو 11 ساعت جمع بندی کنیم.

جزوه هم شامل تست هایی هست که داخل فیلم ها حل میشه.