عکس محصول زیست شناسی ۱ و ۲

ویژگی ها

زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: ابوالفضل حاتمی
نحوه دریافت: دانلود
قیمت محصول: 93,500 تومان
قیمت برای مشتری: 56,100 تومان

کلیپ معرفی

قراره زیست دهم رو تو 15 ساعت و زیست یازدهم رو تو 11 ساعت جمع بندی کنیم.

جزوه هم شامل تست هایی هست که داخل فیلم ها حل میشه.