عکس محصول زیست شناسی ۱ و ۲

ویژگی های محصول زیست شناسی ۱ و ۲

سال تولید:
97-98
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
ابوالفضل حاتمی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
94,800 تومان
رشته: تجربی
مدت زمان: 29 ساعت
کنکور: نظام جدید
زمان دریافت: از لحظه خرید
دبیر: ابوالفضل حاتمی
نحوه دریافت: دانلودی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش زیست تفتان آلاء

 • ویدئوهای حل تست و تدریس همزمان [تدریس در ضمن حل تست ها و بنا بر نیاز مباحث انجام می شود] ویژه ی جمع بندی  کنکور زیست دهم و یازدهم
 • دبیر: ابوالفضل حاتمی

تماشای دقیق ویدئوهای آموزشی همایش تفتان که شامل تدریس های کوتاه، مورد نیاز و موثر و تست های فراوان، کافی و فراگیر برای جمع بندی کامل مباحث کنکوری پایه های دهم و یازدهم است به شما این توانایی را می دهد تا با استفاده از این بسته کامل در یک دوره مطالعاتی یک ماهه، 60 درصد  کنکور را از هم اکنون برای خود ذخیره کنید. این مجموعه شما را تا حد بسیار زیادی از منابع پراکنده، عدم انسجام مطالعاتی و هزینه کردهای نامطمئن بی نیاز می کند. 

فیلم های همایش تفتان برای دانش آموزانی که سال دوازدهمی هستند بیشتر، مناسب یک دوره یک ماهه در  تابستان و یا دوره یک ماهه زمانی بین 20 اسفند، تعطیلات عید نوروز تا 20 فروردین است و برای سایر داوطلبان طبق برنامه درسی ویژه خودِ داوطلب به صورت موردی یا شامل تمام دروسِ تفتان قابل استفاده خواهد بود. 

تدریسِ لازم و تست کافی از ارکان این همایش بوده و دروس تفتان به صورت یک بسته ی کلی و جامع تهیه شده است و در دوره ای یک ماهه، مباحث دروسِ پایه ی کنکور را پوشش داده و جمع بندی می کند. 

آلاء [آلاء] از هیچ تلاشی برای پایین نگه داشتن هزینه این محصول پر ارزش برای مخاطبان وفادار خود فروگذار نکرده است. 

نهایتِ مفید بودن و تسلط بر مباحث کنکور و عدم نیاز به منابع جانبی در فرصت های فشرده مطالعاتی از انگیزه های اصلی تولید "تفتان" است.

حجم، مدت و تعداد فایل ها:

HD    33.06 GB     51 Files

hq       4.97 GB     51 Files

240p     1.98  GB    51 Files

Time Length:      29:07:34

در همایش تفتان زیست چه اتفاقی می افته؟
قراره زیست دهم رو توی 15 ساعت و زیست یازدهم رو توی 11 ساعت با تدریس آقای ابوالفضل حاتمی جمع بندی کنیم. جزوه هم شامل تست هایی هست که داخل فیلم ها حل میشه. شما میتونید قبل از دیدن فیلم ها با زدن این تست ها توانایی اولیه خودتون رو امتحان کنید. یک سری آزمون کشوری هم در آخر توسط دبیر برای شما حل شده است.


آن چه در همایش تفتان زیست می بینید

ویدئوها:

زیست دهم:

 • فصل یک     [گفتار1-10تست/گفتار2- 9 تست/ گفتار 3- 9 تست]
 • فصل دو      [گفتار1- 15 تست/گفتار2- 26 تست/ گفتار 3- 20 تست/ گفتار 4- 17 تست]
 • فصل سه     [گفتار1- 15 تست/گفتار2- 15 تست/ گفتار 3- 17تست]
 • فصل چهار   [گفتار1- 18 تست/گفتار2- 11 تست/ گفتار 3- 11 تست/ گفتار 4- 8 تست]
 • فصل پنج    [گفتار1- 14 تست/گفتار2- 15 تست/ گفتار 3- 15 تست]
 • فصل شش  [گفتار1- 14 تست/گفتار2- 16 تست/ گفتار 3- 17تست]
 • فصل هفت  [گفتار1- 10 تست/گفتار2- 12 تست/ گفتار 3- 16تست]

زیست یازدهم:

 • فصل یک     [گفتار1 - 13تست/گفتار2- 29 تست]
 • فصل دو       [گفتار1- 6 تست/گفتار2- 21 تست/ گفتار 3- 8 تست]
 • فصل سه      [گفتار1- 17 تست/گفتار2- 12 تست]
 • فصل چهار    [گفتار1- 5 تست/گفتار2- 27 تست]
 • فصل پنج     [گفتار1- 2 تست/گفتار2- 17 تست/ گفتار 3- 12 تست]
 • فصل شش   [گفتار1- 6 تست/گفتار2- 16 تست/ گفتار 3- 12تست]
 • فصل هفت   [گفتار1- 12 تست/گفتار2- 11 تست/ گفتار 3- 16تست/ گفتار4- 12 تست]
 • فصل هشت  [گفتار1- 6 تست/گفتار2- 14 تست/ گفتار 3- 8 تست]
 • فصل نه        [گفتار1- 11 تست/گفتار2- 5 تست]

جزوه:
شامل تست هایی است که در ویدئوهای آموزشی توسط دبیر حل شده و توضیح داده می شود.

دقت کنید که تدریس جداگانه نیست، موقع حل هر تست نکته داخل تست رو تدریس می کنند و تست ها مطالب رو پوشش می دهد.


94,800 تومان