عکس محصول ریاضیات رشته ریاضی کنکور نظام قدیم

ویژگی های محصول ریاضیات رشته ریاضی کنکور نظام قدیم

رشته: ریاضی
مدت زمان: 61 ساعت و ربع
کنکور: نظام قدیم
زمان دریافت: از لحظه خرید
دبیر: گروه آموزشی
نحوه دریافت: دانلودی

دارای

خدمات اصلی
فیلم
جزوه

موارد مورد نظر خود را انتخاب کنید:

انتخاب محصول

کلیپ معرفی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش طلایی 48 تست کنکور ریاضی آقای ثابتی

مدرس: محمد صادق ثابتی
در این همایش نمونه تست های پیش بینی شده از طرف استاد ارائه شده و در کنار حل این مجموعه، تحلیل و بررسی دو سری سوالات کنکور انجام می شود. همراه درسنامه مختصر از موضوعات مهم و با این همایش شما با توانی بالا به استقبال کنکور ۹۷ می روید. با ما در این مسیر به درکی از سوالات ریاضی می رسید که می توانید بدون نگرانی از سختی ظاهری سوالات از پس آن ها برآیید.
عناوین فیلم ها:
•    کنکور سراسری 95 داخل
•    کنکور سراسری 95 خارج
•    کنکور سراسری 96 داخل
•    کنکور سراسری 96 خارج
•    شبیه ساز کنکور
•    بازنگری دیفرانسیل در 222 دقیقه
•    بازنگری تحلیلی - بردار
•    بازنگری تحلیلی - خط و صفحه
•    بازنگری تحلیلی - مقاطع مخروطی
جزوه:
•    خلاصه درس حسابان و دیفرانسیل
•    خلاصه درس  گسسته ( گراف - نظریه اعداد – ترکیبیات - نظریه احتمال)
•    جزوه بازنگری تحلیلی
•    خلاصه درس تحلیلی

همایش 1+5 دیفرانسیل (پیش 1) آقای ثابتی

مدرس: محمد صادق ثابتی
در این همایش ما توی 5 ساعت کل پیش 1 رو جمع بندی می کنیم. یعنی یک سوم کنکور. بعد تست می زنیم و قوی تراز رقبا توی آزمون های جمع بندی خودمون رو محک می زنیم. بعد از اینکه نکات تست ها رو دیدیم 1 ساعت هم تست های پلاس رو داریم که ترکیبی و سخته و قراره وجه تمایز شما با بقیه باشه اگر که به درصدهای بالا فکر می کنی. شما در این همایش اول روی تست ها فکر می کنید و بعد فیلم دبیر رو پخش می کنید که قراره تو 1 ساعت تست های پلاس رو براتون تحلیل کنه. آخر جزوه هم دو تا آزمون برای تمرین خودتون بعد از همایش قرار داده شده که پاسخ تشریحیش بهتون داده میشه. این آزمون برای اینه که یک بار خودت رو محک بزنی و ببینی روی کل پیش 1 چقدر مسلطی.
عناوین فیلم ها:
•    فصل صفر
•    فصل اول
•    فصل دوم
•    تست های پلاس
جزوه:
جزوه همایش دیفرانسیل

همایش دیفرانسیل و ریاضی پایه کنکورآقای ثابتی

مدرس: محمد صادق ثابتی
در این همایش قراره توی دو روز درس دیفرانسیل برای شما عزیران جمع بندی بشه. هدف این همایش دستیابی هرچه بیشتر شما به تسلط کافی برای جلسه کنکوره.
عناوین فیلم ها:
•    روز اول شامل فیلم های 6 شش جلسه ریاضی پایه
•    روز دوم  شامل  فیلم های 7 جلسه دیفرانسیل
•    به همراه 5 قسمت حل تست به عنوان پشتیبان همایش طلایی
جزوه:
•    جزوه همایش
•    درسنامه تکمیلی
•    جزوه هفته اول پشتیبانی
•    جزوه هفته دوم پشتیبانی
•    جزوه هفته سوم پشتیبانی
•    جزوه هفته چهارم پشتیبانی

همایش 1+5 تحلیلی آقای ثابتی

مدرس: محمد صادق ثابتی
در این همایش قراره تو 5 ساعت کل پیش 1 رو جمع بندی کنیم، یعنی بردار، خط ‌ صفحه و بخشی از مقاطع مخروطی. بعد تست می زنیم و قوی تراز رقبا توی آزمون های جمع بندی خودمون رو محک می زنیم. بعد از اینکه نکات تست ها رو دیدیم 1 ساعت هم تست های پلاس رو داریم که ترکیبی و سخته و قراره وجه تمایز شما با بقیه باشه اگر که به درصدهای بالا فکر می کنی.
محتوای این همایش: درسنامه تک برگ برای هر مبحث، تیپ تست ها برای هر مبحث با در نظر گرفتن تمام نکات، شامل تست های کنکور، قلم چی، گزینه 2 و تست های تالیفی، 2 سری آزمون اختصاصی

عناوین فیلم ها:
•    بردار قسمت
•    خط و صفحه قسمت
•    تست های پلاس
•    دایره
•    تست پلاس دایره
جزوه:
جزوه همایش 1+5 تحلیلی - نسخه ویرایش شده
جزوه و تست دایره


همایش  1+5  گسسته آقای مؤذنی پور

مدرس: بهمن مؤذنی پور
در این همایش ما توی 5 ساعت کل پیش 1 رو جمع بندی می کنیم. یعنی یک سوم کنکور. بعد تست می زنیم و قوی تراز رقبا توی آزمون های جمع بندی خودمون رو محک می زنیم. بعد از اینکه نکات تست ها رو دیدیم 1 ساعت هم تست های پلاس رو داریم که ترکیبی و سخته و قراره وجه تمایز شما با بقیه باشه اگر که به درصدهای بالا فکر می کنی.
محتوای این همایش: درسنامه تک برگ برای هر مبحث، تیپ تست ها برای هر مبحث با در نظر گرفتن تمام نکات، شامل تست های کنکور، قلم چی، گزینه 2 و تست های تالیفی، 2 سری آزمون اختصاصی
عناوین فیلم ها:
•    گراف (در دو قسمت)
•    تئوری اعداد (در هفت قسمت)
جزوه:
درسنامه گراف
تست های گراف
تست های تئوری اعداد
درسنامه نظریه اعداد