Loading
pdf

جزوه جلسه 0 - خود آزمون آمادگی آزمون گزینه دو شماره 7 (3اسفند) رشته تجربی (خودآزمون3)

درباره

دینی | درس 7 دوازدهم و 4 و 5 یازدهم | همایش کاغذی (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/238 


عربی | درس 3و4 یازدهم | فیلم ناصح زاده | جلسه 24 تا 27 | https://sanatisharif.ir/c/8824 فیزیک پایه | فصل 2 یازدهم | فیلم کازرانیان جلسه 28 تا 35 | https://sanatisharif.ir/c/8014 


شیمی | فصل 3 دوازدهم+استوکیومتری | فیلم صنیعی جلسه 47 تا 49 | https://sanatisharif.ir/c/8929 


زیست | فصل 4 و 5 یازدهم + فصل 5 دوازدهم | فیلم موقاری جلسه 45 تا 66 + فیلم امینی راد جلسه 37 تا 45  | https://sanatisharif.ir/c/8439  + https://sanatisharif.ir/c/8671 


ریاضی | مشتق و کاربرد های آن | همایش 1+5 امینی راد (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/269