Loading
pdf

جزوه جلسه 0 - خود آزمون آمادگی آزمون گزینه دو شماره 6 (12بهمن) رشته تجربی (خودآزمون1)

درباره

تعلیمات دینی | درس 5 و 6 دوازدهم | همایش استاد کاغذی (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/238


عربی | حال و مستثنی | همایش 5+1 استاد علیمرادی (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/272

فیزیک | نوسان |همایش 5+1 استاد کازرانیان (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/266

ریاضی تجربی | مشتقّ | همایش 5+1 استاد مهدی امینی راد | https://sanatisharif.ir/product/269 


زیست شناسی | فصل 5 دوازدهم|استا امینی راد جلسه 37 تا 44 | https://sanatisharif.ir/c/8671