Loading
pdf

جزوه جلسه 0 - خودآزمون آمادگی آزمون گزینه دو شماره 4 (23 آذر) رشته ریاضی (خودآزمون 3)

درباره

فیلم های پیش نیاز و پیشنهادی برای آزمون شماره چهار گزینه دو رشته ریاضی

زبان فارسی | درس6و7 دوازدهم | همایش سبطی (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/210

زبان انگلیسی | درس2دوازدهم منطبق با گزینه دو |

حسابان | حد | همایش ثابتی | https://sanatisharif.ir/product/61

فیزیک | فرایند های خاص | کازرانیان جزوه (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/226

شیمی  | پایه منطبق با گزینه دو