Loading
pdf

جزوه جلسه 0 - خودآزمون آمادگی آزمون گزینه دو شماره 4 (23 آذر) رشته تجربی (خودآزمون 1)

درباره

فیلم های پیش نیاز و پیشنهادی برای آزمون شماره چهار گزینه دو

زبان فارسی | درس 6 دوازدهم | همایش سبطی (منبع چند آزمون آینده) |

https://sanatisharif.ir/product/210

زبان انگلیسی | درس3دهم و درس1دوازدهم | عزتی جلسه1تا4 دوازدهم و جلسه 7و8دهم|

https://sanatisharif.ir/c/8379  و https://sanatisharif.ir/c/6919 
 
فیزیک | گرما و تعادل | کازرانیان جلسه 9تا11 + جزوه (جزوه منبع چند آزمون آینده)

https://sanatisharif.ir/c/7997  و  https://sanatisharif.ir/product/226 

شیمی | استوکیومتری |

زیست شناسی | فصل3دوازدهم |

                      (توجه به شماره سوالات در پاسخنامه و  سوال دقت فرمایید)