فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 12 - نمونه همایش ادبیات هامون سبطی

در این نمونه فیلم جناب هامون سبطی به تدریس تاریخ ادبیات سال سوم دبیرستان می پردازند

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/210

آرشآرش