فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 11 - جمع بندی مستثنی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده نمونه ای از همایش طلایی آلاء

جمع بندی کل عربی کنکور در 7 ساعت، خرید همایش از طریق لینک زیر:

https://sanatisharif.ir/product/214

* 26 خرداد همایش حضوری فقط برای کسانی که این همایش آنلاین را تهیه می کنند خواهیم داشت.( رایگان )


آرشآرش