فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 7 - تحلیل 8 تیپ تست کنکور از مبحث احتمال

در این فیلم نمونه جناب امینی به حل 8 تیپ تست کنکور از مبحث احتمال می پردازند

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/219


آرشآرش