فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 5 - حل معادله مثلثات توسط استاد محمد صادق ثابتی

حل تست از مبحث معادله مثلثاتی که از پیچیدگی های خاص خود برخودار است

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/218


آرشآرش