فیلم جلسه 3 - متن خوانی درس 3 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

مهدی ناصر شریعت
مهدی ناصر شریعت

متن خوانی عربی دهم - تخته نگار - (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی ناصر شریعت

از این ویدیو فقط لذت ببرید

آلاء؛ همیشه متفاوت
چه فرهاد ها مرده در کوه ها
و ما گسسته شدیم بند به بند

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها متن خوانی عربی دهم - تخته نگار - (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی ناصر شریعت

Loading
متن خوانی درس 1 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

فیلم جلسه 1 - متن خوانی درس 1 عربی دهم - طرح ...

قراره متن و لغات درس اول رو جوری یاد بگیریم که گذر زمان رو احساس نکنیمتولید این 30 دقیقه فایل 182 س ...
آنونس قسمت 2 - قراره در قسمت 2 تخته نگار عربی دهم با چه صحنه هایی مواجه بشیم؟

فیلم جلسه 2 - آنونس قسمت 2 - قراره در قسمت 2 ...

قسمت 2 تخته نگار عربی دهم آلاء اختصاص داره به متن خوانی درس دوم عربی دهم که قراره سه شنبه هفته ی آین ...
متن خوانی درس 2 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

فیلم جلسه 2 - متن خوانی درس 2 عربی دهم - طرح ...

#متن_خوانی #عربی #دهم آلاء درس 2طرح #تخته_نگار آلاءآلاء؛ همیشه متفاوت????مخصوص کسانی که عربی دوست ن ...
متن خوانی درس 3 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

فیلم جلسه 3 - متن خوانی درس 3 عربی دهم - طرح ...

از این ویدیو فقط لذت ببریدآلاء؛ همیشه متفاوتچه فرهاد ها مرده در کوه هاو ما گسسته شدیم بند به بند
درس اول عربی دهم (بخش حوار)، تخته نگار

فیلم جلسه 4 - درس اول عربی دهم (بخش حوار)، ت ...

در این بخش ابتدا به بررسی تمام واژه های بخش حوار یا گفتگوی درس اول عربی دهم می پردازیم و سپس در یک گ ...
متن خوانی درس 4 عربی دهم - طرح تخته نگار آلاء

فیلم جلسه 5 - متن خوانی درس 4 عربی دهم - طرح ...

این شبیه سیستم آموزشی زندگی محور فنلاند است که برای یادگیری بهتر استفاده می کنند. 40 دقیقه اول این ...