فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

جزوه جلسه 1 - جزوۀ هندسه تحلیلی آقای مهندس ثابتی

این جزوه شامل 51 صفحه می باشد. 

عناوین: مفاهیم اولیه در فضای سه بعدی، مفهوم بردار و ویژگی های آن، ضرب داخلی دو بردار و خواص آن، ضرب خارجی دو بردار و خواص آن، خط در فضا، صفحه د

آرشآرش