فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت شناسی (قسمت دهم)، نمودارهای حرکتی (قسمت سوم)

حمید فدایی فرد
حمید فدایی فرد

فیزیک صفر تا صد چهارم دبیرستان نظام قدیم (97-1396) حمید فدایی فرد

تو این جلسه می پردازیم به حل چند مثال مهم در مورد نمودار سرعت-زمان و سعی می کنیم که اطلاعات خوبی رو تو این زمینه از توی نمودار به دست بیاریم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها فیزیک صفر تا صد چهارم دبیرستان نظام قدیم (97-1396) حمید فدایی فرد

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت شناسی(قسمت اول)

مفاهیم حرکت یک بُعدی (قسمت اول)  تو این جلسه می خوایم در مورد حرکت شناسی  صحبت بکنیم و بعد یه مقدمات ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت شناسی(قسمت دوم)

مفاهیم حرکت یک بُعدی (قسمت دوم)  تو این جلسه در ادامه بررسی مفاهیم حرکت خط راست می خوایم در مورد سرع ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: حرکت شناسی(قسمت سوم)

مفاهیم حرکت یک بُعدی (قسمت سوم)  در ادامه بررسی حرکت شناسی، تو این جلسه به ادامه بررسی مفاهیم حرکت م ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت شناسی(قسمت چهارم ...

حرکت یکنواخت  تو این جلسه هم می پردازیم به آخرین مفهوم مشترک در کل حرکت که بحث شتاب لحظه ای باشه و ب ...

فیلم جلسه 5 - حرکت شناسی (قسمت پنجم)، حرکت ب ...

تو این جلسه در ادامه بررسی حرکت روی خط راست، می پردازیم به حرکت با شتاب ثابت و سعی میکنیم که در مورد ...

فیلم جلسه 6 - حرکت شناسی (قسمت ششم)، حرکت با ...

در ادامه بررسیمون تو حرکت شناسی امروز در مورد حرکت با شتاب ثابت می خواهیم موضوعات زیر رو بررسی کنیم: ...

فیلم جلسه 7 - حرکت شناسی (قسمت هفتم)، حرکت ب ...

تو این جلسه میخوایم مطالب تکمیلی حرکت با شتاب ثابت رو بررسی کنیم. چند تا نکتۀ خاص خواهیم دید و سعی م ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت شناسی (قسمت هشتم ...

در ادامۀ صحبتامون در مورد حرکت شناسی روی خط راست، امروز میخوایم در مورد نمودارهای حرکت صحبت کنیم، تو ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت شناسی (قسمت نهم) ...

در ادامه بررسی مبحث حرکت شناسی تو این جلسه می خوایم یه چند تا سوال حل کنیم در مورد نمئدار مکان-زمان ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت شناسی (قسمت دهم ...

تو این جلسه می پردازیم به حل چند مثال مهم در مورد نمودار سرعت-زمان و سعی می کنیم که اطلاعات خوبی رو ...