فیلم جلسه 7 - حرکت شناسی (قسمت هفتم)، حرکت با شتاب ثابت (قسمت سوم)

حمید فدایی فرد
حمید فدایی فرد

فیزیک صفر تا صد چهارم دبیرستان نظام قدیم (97-1396) حمید فدایی فرد

تو این جلسه میخوایم مطالب تکمیلی حرکت با شتاب ثابت رو بررسی کنیم. چند تا نکتۀ خاص خواهیم دید و سعی می کنیم چند مثال در مورد هر کدوم حل کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها فیزیک صفر تا صد چهارم دبیرستان نظام قدیم (97-1396) حمید فدایی فرد

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: حرکت شناسی(قسمت اول)

مفاهیم حرکت یک بُعدی (قسمت اول)  تو این جلسه می خوایم در مورد حرکت شناسی  صحبت بکنیم و بعد یه مقدمات ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: حرکت شناسی(قسمت دوم)

مفاهیم حرکت یک بُعدی (قسمت دوم)  تو این جلسه در ادامه بررسی مفاهیم حرکت خط راست می خوایم در مورد سرع ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: حرکت شناسی(قسمت سوم)

مفاهیم حرکت یک بُعدی (قسمت سوم)  در ادامه بررسی حرکت شناسی، تو این جلسه به ادامه بررسی مفاهیم حرکت م ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: حرکت شناسی(قسمت چهارم ...

حرکت یکنواخت  تو این جلسه هم می پردازیم به آخرین مفهوم مشترک در کل حرکت که بحث شتاب لحظه ای باشه و ب ...

فیلم جلسه 5 - حرکت شناسی (قسمت پنجم)، حرکت ب ...

تو این جلسه در ادامه بررسی حرکت روی خط راست، می پردازیم به حرکت با شتاب ثابت و سعی میکنیم که در مورد ...

فیلم جلسه 6 - حرکت شناسی (قسمت ششم)، حرکت با ...

در ادامه بررسیمون تو حرکت شناسی امروز در مورد حرکت با شتاب ثابت می خواهیم موضوعات زیر رو بررسی کنیم: ...

فیلم جلسه 7 - حرکت شناسی (قسمت هفتم)، حرکت ب ...

تو این جلسه میخوایم مطالب تکمیلی حرکت با شتاب ثابت رو بررسی کنیم. چند تا نکتۀ خاص خواهیم دید و سعی م ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: حرکت شناسی (قسمت هشتم ...

در ادامۀ صحبتامون در مورد حرکت شناسی روی خط راست، امروز میخوایم در مورد نمودارهای حرکت صحبت کنیم، تو ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: حرکت شناسی (قسمت نهم) ...

در ادامه بررسی مبحث حرکت شناسی تو این جلسه می خوایم یه چند تا سوال حل کنیم در مورد نمئدار مکان-زمان ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: حرکت شناسی (قسمت دهم ...

تو این جلسه می پردازیم به حل چند مثال مهم در مورد نمودار سرعت-زمان و سعی می کنیم که اطلاعات خوبی رو ...