فیلم جلسه 2 - زیست در 50 تست - قسمت 1 (تست 18 الی 50)

آخرین قسمت جمع بندی زیست شناسی

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها زیست شناسی جمع بندی آلاء (97-1396) مسعود حدادی

Loading
 زیست در 50 تست - قسمت 1 (17 تست اول)

فیلم جلسه 1 - زیست در 50 تست - قسمت 1 (17 ت ...

تست هایی براتون انتخاب کردیم که براتون وحدت موضوع دارند و باعث میشه یادگیری شما یک مقداری عمیق تر و ...
 زیست در 50 تست - قسمت2 (تست 18 الی 50)

فیلم جلسه 2 - زیست در 50 تست - قسمت2 (تست 1 ...

آخرین قسمت جمع بندی زیست شناسی
 زیست در 50 تست - قسمت 1 (تست 18 الی 50)

فیلم جلسه 2 - زیست در 50 تست - قسمت 1 (تست ...

آخرین قسمت جمع بندی زیست شناسی