فیلم جلسه 33 - فیزیک حالت جامد

بچه های عزیز دوباره ویژه رشته ریاضی فیزیک حالت جامد، فیزیک سال چهارم دبیرستان فصل هشت قسمت اولش ویژه رشته ریاضی هستش در مورد رسانا نیمه رسانا و نارسانا اینارو شما باید خوب بخونید این قسمت کاملا تشریحیه و تو تمام کتاب ها جزوه ها تعاریف وجود داره

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها فیزیک کنکور نظام قدیم جمع بندی آلاء (97-1396) نادریان

Loading
سایه و نیم سایه

فیلم جلسه 1 - سایه و نیم سایه

همون طور که میدونید فیزیک سال اول دبیرستان قسمت نور و آ ینه عدسیش بسیار مهم هستش بحثمون، بحث در واقع ...
قوانین بازتاب

فیلم جلسه 2 - قوانین بازتاب

قانون بازتاب، مشخصات تصویر در آینه تخت ، حرکت جسم در جلو آینه، حرکت آینه، رسم پرتو های بازتاب در آین ...
قوانین شکست نور

فیلم جلسه 3 - قوانین شکست نور

تدریس شکست نور، قانون شکست نور عمق ظاهری و واقعی زاویه حد، بازتاب کلی، تار نوری، سراب و حل چند نمونه ...
مشنور و عدسی ها

فیلم جلسه 4 - مشنور و عدسی ها

تدریس پاشیدگی نور (تجزیه نور)، پرتوهای اصلی در عدسی محدب، پرتوهای اصلی در عدسی واگرا (محدب)، تصویر د ...
ویژگی های ماده (چگالی و فشار)

فیلم جلسه 6 - ویژگی های ماده (چگالی و فشار)

تدریس جرم حجمی، چگالی آلیاژ یا مخلوط، نیروی چسبندگی و چسبندگی سطح، مقایسه چسبندگی آب و جیوه، مقایسه ...
گرما و قانون گازها

فیلم جلسه 7 - گرما و قانون گازها

تدریس دما، دماسنج، مزایای دماسنج جیوه ای، مزایای استفاده از دماسنج ترموکوپلی، تبادل گرمایی، نمودار د ...
الکتریسیته ساکن

فیلم جلسه 8 - الکتریسیته ساکن

تدریس قانون کولن اتصال دو کره رسانا ی مشابه به یکدیگر، میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار، میدان ا ...
خازن ها

فیلم جلسه 9 - خازن ها

تدریس میدان الکتریکی یکنواخت خازن انرژی ذخیره شده در خازن، خازن های سری متوالی، اتصال دو خازن پرشده ...
جریان الکتریکی

فیلم جلسه 10 - جریان الکتریکی

تدریس شدت جریان، قانون اهم، اثر دما بر مقاومت، تعیین اندازه گیری مقاومت رنگ های حلقه (کد گذاری مقاوم ...
مغناطیس

فیلم جلسه 11 - مغناطیس

میدان مغناطیسی اطراف آهنربا، خاصیت القای مغناطیسی، نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی قا ...
موج های مکانیکی

فیلم جلسه 13 - موج های مکانیکی

تدریس طول موج، موج عرضی موج طولی، بازتاب موج، تار مرتعش دوسر بسته و حل چند نمونه تست
موج های صوتی

فیلم جلسه 14 - موج های صوتی

تدریس شدت صوت تراز شدت صوت، حساسیت گوش انسان - تراز شدت صوت، تراز نسبی شدت صوت و حل چند نمونه تست
موج های الکترومغناطیسی

فیلم جلسه 15 - موج های الکترومغناطیسی

ویژگی موج های الکترو مغناطیسی، آزمایشگاه یانگ و حل جند نمونه تست.
فیزیک اتــــــــمی

فیلم جلسه 16 - فیزیک اتــــــــمی

تدریس تابش گرمایی، شدت تابش، تابندگی، نمودار تابندگی بر حسب طول موج، نظریه تابش پلانک، فوتو الکتریک، ...
لوله های صوتی

فیلم جلسه 17 - لوله های صوتی

تدریس ساختار هسته اتم، نیروی هسته ای (نیروی قوی)، پایداری هسته ای، انرژی بستگی هسته، پرتوزایی (رادیو ...
حرکت شناسی (یک بُعدی)

فیلم جلسه 18 - حرکت شناسی (یک بُعدی)

تدریس مفاهیم کلی حرکت، سرعت متوسط، شتاب متوسط، شتاب لحظه ای، تعیین علامت شتاب، تعیین نوع حرکت و جل ت ...
حرکت نسبی

فیلم جلسه 19 - حرکت نسبی

تدریس دستگاه های سوار بر هم (هم جهت، خلاف جهت)، دستگاه های مبدا از هم (هم جهت، خلاف جهت) و حل تست
سقوط آزاد

فیلم جلسه 20 - سقوط آزاد

تدریس نقطه اوج، استراتژی حل مساله و حل چند نمونه تست
حرکت نسبی (دو بُعدی)

فیلم جلسه 21 - حرکت نسبی (دو بُعدی)

تدریس حرکت در دو بعد (حرکت در صفحه)، سرعت متوسط و حل چند نمونه تست
حرکت پرتابی

فیلم جلسه 22 - حرکت پرتابی

تو این قسمت می خوام به شما حرکت پرتابی رو توضیح بدم که ویژه رشته ریاضیه و بچه های تجربی می تونن استر ...
دنیامیک (بررسی انواع سطح ها و نیرو ها)

فیلم جلسه 23 - دنیامیک (بررسی انواع سطح ها و ...

میخوایم فصل دینامیک فصل دو فیزیک چهارم دبیرستان رو شروع کنیم این فصل هم حجمش زیاده به همین دلیل تعدا ...
میدان مغناطیسی

فیلم جلسه 24 - میدان مغناطیسی

تدریس میدان مغناطیسی اطراف آهن ربا، خاصیت القای مغناطیسی، قاعده دست راست، نیروی وارد بر بار الکتریکی ...
قرقره (ثابت و متحرک)

فیلم جلسه 25 - قرقره (ثابت و متحرک)

تدریس ماشین آتوود، تکانه (اندازه حرکت) و حل تست
حرکت دایره ای

فیلم جلسه 26 - حرکت دایره ای

تدریس مکان زاویه ای، سرعت زاویه ای متوسط، سرعت زاویه ای لحظه ای، حرکت دایره ای یک نواخت سرعت خطی و ش ...
حرکت سیارات و ماهواره ها

فیلم جلسه 27 - حرکت سیارات و ماهواره ها

تدریس حرکت ماهواره و سیارات و حل تست های مربوط به آن
حرکت نوسانی

فیلم جلسه 28 - حرکت نوسانی

خوب بچه های عزیز فصل سه فیزیک سال چهارم دبیرستان یعنی حرکت نوسانی رو می خوایم شروع کنیم. ابتدا باید ...
ترمودینامیک

فیلم جلسه 29 - ترمودینامیک

می خوایم فصل ترمودینامیک رو شروع بکنیم فصا آخر فیزیک سال دهم و فصل اول فیزیک سال سوم دبیرستان رشته ر ...
حل تست های موج های مکانیکی

فیلم جلسه 30 - حل تست های موج های مکانیکی

فصل انواج مکانیکی یا همون موج های مکانیکی رو به شما توضیح دادیم یه تعدادی تست های بیشتر ی رو می خوای ...
لوله های صوتی

فیلم جلسه 31 - لوله های صوتی

تدریس لوله های صوتی دو انتها باز، لوله های صوتی یک انتها بسته و حل تست.
پدیده دوپلر

فیلم جلسه 32 - پدیده دوپلر

بچه های ریاضی می خوایم پدیده دوپلر رو به شما توضیح بدیم یعنی قسمت آخر فصل صوت فصل پنج فیزیک سال چهار ...
فیزیک حالت جامد

فیلم جلسه 33 - فیزیک حالت جامد

بچه های عزیز دوباره ویژه رشته ریاضی فیزیک حالت جامد، فیزیک سال چهارم دبیرستان فصل هشت قسمت اولش ویژه ...