درباره جزوه جلسه 1 - پاورپوینت انتخاب رشته

این پاورپوینت جهت راهنمایی شما عزیزان برای انتخاب رشته توسط  جناب دکتر زاهدی - دکترای روانشانسی، آماده شده است.

فیلم ها هدایت تحصیلی مشاوره امید زاهدی