فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 17 - فصل چهارم (قسمت چهارم)، کارگاه تحلیل فصل

سخن آخر؛ 
عروض بدون داشتن گوش عروضی، یادگیریش سخته. فقط باید به وزن عادت کنه، وزن رو بگیره، تقطیع بدرد نمیخوره، تقطیع کردن مثل کار اول ابتداییه حروف الفبا نویسیه، باید شما تبحر پیدا کنید، وزن رو به آن تشخیص بدید، چرا که اینکه وزن رو تشخیص بدید، در اختیارات کمکتون میکنه.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم