فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - محمد صادقی

فیلم جلسه 12 - فصل سوم (قسمت چهارم)، درس هشتم: اختیارات شاعری 2 وزنی (قسمت سوم)

اختیارات زبانی در این جلسه به پایان میرسه، اما میخوام تذکر بدم، اختیارات زبانی چهارتاست؛ 1) هجای پایانی باید بلند باشه، 2) فاعلاتن بجای فعلاتن، 3) ابدال، 4) قلب. اینهارو خوب توجه کنید، اینها اساس عروضی است که سه سال شما خوندید و به اینجا رسیدید، و کنکور شماهارو با اختیارات چه زبانی، چه وزنی آزمایش می کنه.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.