فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 8 - فصل دوم (قسمت چهارم)، درس ششم: لف و نشر، تضاد و متناقض نما، کارگاه تحلیل فصل

امروز رسیدیم به درس ششم، آرایۀ لف و نشر، تضاد و پارادوکس، آرایۀ تضاد رو بلدید، فکر می کنم تو لف و نشر یه کمی گیر داشته باشید که توضیحش رو دادم، حداقلش باید چهارتا شیء باشه که دوتا دوتا بهم ارتباط پیدا کنند، حالا ممکنه این چهارتا تو یه مصراع باشند، ممکنه دوتاش تو یه مصراع باشند، دوتاش تو یه مصراع باشند، این در لف و نشر، حالا چه مرتب باشه، چه مشوش، توی متناقض نما فرقشو شما بدونید کافیه، کار تمومه. تو تضاد دو شیءاند که باهم تضاد دارند، ولی در متناقض نما، اون دوتا مفهوم تضادنما در یک شیء است. مثلاً پر و خالی. میگیم این لیوان پره این لیوان خالیه. این میشه تضاد. اما میگیم این لیوان پره هم خالیه، چون نمیشه بهش میگیم پارادوکس، شما در پارادوکس دنبال چیزی بگردید که نمیشه جمعش کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم