فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 32 - نمونه همایش طلایی ژنتیک کنکور آقای آل علی

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

با IDM یا ADM و یا wget دانلود کنید.

آرشآرش