فیلم ها تحلیل آزمون شیمی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 3 - آزمون سوم قلم چی ریاضی (قسمت دوم)، جامع فصل 1 دوازدهم - مولکول ها در خدمت تندرستی

امروز میخوایم به تحلیل سوالای شیمی دهم که مربوط به کنکور ازمایشی قلم چی در سال دوازدهم بوده بپردازیم و باهم دیگه تمامی نکاتشو مثل قبل برسی کنیم .