فیلم ها تحلیل آزمون شیمی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 2 - آزمون سوم قلم چی ریاضی (قسمت اول)، جامع فصل 1 دوازدهم - مولکول ها در خدمت تندرستی

امروز میخوایم سوالات مربوط به سال دوازدهم  که در ازمون قلم چی امده رو باهم برسی کنیم نکاتشو از دلش دربیاریم و ببینیم که به چه صورتی اونها حل میشن .