فیلم ها تحلیل آزمون شیمی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حامد پویان نظر

فیلم جلسه 1 - آزمون سوم قلم چی تجربی (قسمت اول)، جامع فصل 1 دوازدهم - مولکول ها در خدمت تندرستی

میخوایم در این فیلم به بررسی سوالات سال دوازدهم در کنکور آزمایشی قلمچی بپردازیم، تمامی نکاتشو با هم بررسی کنیم و بتونیم یک پایه بسیار قوی از سوال دوازدهم برای خودمون تهیه کنیم.