فیلم ها تحلیل آزمون شیمی (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حامد پویان نظر

Loading
آزمون سوم قلم چی تجربی (قسمت اول)، جامع فصل 1 دوازدهم - مولکول ها در خدمت تندرستی

فیلم جلسه 1 - آزمون سوم قلم چی تجربی (قسمت ا ...

میخوایم در این فیلم به بررسی سوالات سال دوازدهم در کنکور آزمایشی قلمچی بپردازیم، تمامی نکاتشو با هم ...
آزمون سوم قلم چی ریاضی (قسمت اول)، جامع فصل 1 دوازدهم - مولکول ها در خدمت تندرستی

فیلم جلسه 2 - آزمون سوم قلم چی ریاضی (قسمت ا ...

امروز میخوایم سوالات مربوط به سال دوازدهم  که در ازمون قلم چی امده رو باهم برسی کنیم نکاتشو از دلش د ...
آزمون سوم قلم چی ریاضی (قسمت دوم)، جامع فصل 1 دوازدهم - مولکول ها در خدمت تندرستی

فیلم جلسه 3 - آزمون سوم قلم چی ریاضی (قسمت د ...

امروز میخوایم به تحلیل سوالای شیمی دهم که مربوط به کنکور ازمایشی قلم چی در سال دوازدهم بوده بپردازیم ...
آزمون 15 آذر قلم چی تجربی، فصل اول و دوم شیمی دوازدهم

فیلم جلسه 4 - آزمون 15 آذر قلم چی تجربی، فصل ...

امروز با همدیگه میخوایم سؤالات مربوط به سال دوازدهم رشتۀ تجربی رو که در آزمون 15 آذر، روز جمعه برگزا ...

فیلم جلسه 1 - آزمون سوم قلم چی تجربی (قسمت اول)، جامع فصل 1 دوازدهم - مولکول ها در خدمت تندرستی

میخوایم در این فیلم به بررسی سوالات سال دوازدهم در کنکور آزمایشی قلمچی بپردازیم، تمامی نکاتشو با هم بررسی کنیم و بتونیم یک پایه بسیار قوی از سوال دوازدهم برای خودمون تهیه کنیم.