فیلم جلسه 19 - آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ساز امتحان نهایی (قسمت سوم)

محمد علی امینی راد
محمد علی امینی راد

شبیه ساز امتحان نهایی زیست

وارد قسمت سوم از آزمون شبیه ساز شماره 3 شدیم، از سوال 53 تا آخر

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی زیست

Loading
امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97، آزمون شماره 1 (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

با حل نمونه سؤال نهایی بزرگساران دیماه 97، اولین و تنهاترین نهایی ای که برای نظام جدید، خودِ آموزش و ...
امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97، آزمون شماره 1 (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.
امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97، آزمون شماره 1 (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.
امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97، آزمون شماره 1 (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.
امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97، آزمون شماره 1 (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.
امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97، آزمون شماره 1 (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.
امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97، آزمون شماره 1 (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.
امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97، آزمون شماره 1 (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - امتحان نهایی زیست شناسی دیماه ...

به حل ادامۀ امتحان نهایی زیست شناسی دیماه 97 می پردازیم.
آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان نهایی، فصل اول: مولکول های اطلاعاتی

فیلم جلسه 9 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان ...

با حل دومین نمونه سؤال تشریحی امتحان نهایی برای سال دوازدهم در خدمت شما هستیم، خب همونطور که صحبت شد ...
آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان نهایی، فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته

فیلم جلسه 10 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل دوم رسیدیم. شامل 7 سوال از این فصل
آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان نهایی، فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها

فیلم جلسه 11 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل سوم رسیدیم. شامل 5 سوال از این فصل
آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان نهایی، فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی

فیلم جلسه 12 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل چهارم رسیدیم. شامل 5 سوال از این فصل
آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان نهایی، فصل پنجم: از ماده به انرژی

فیلم جلسه 13 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل پنجم رسیدیم. شامل 4 سوال از این فصل
آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان نهایی، فصل ششم: از انرژی به ماده

فیلم جلسه 14 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل ششم رسیدیم. شامل 5 سوال از این فصل
آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان نهایی، فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی

فیلم جلسه 15 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل هفتم رسیدیم. شامل 2 سوال از این فصل
آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحان نهایی، فصل هشتم: رفتارهای جانوران

فیلم جلسه 16 - آزمون شماره 2، شبیه ساز امتحا ...

به سؤالات فصل هشتم رسیدیم. شامل 4 سوال از این فصل
آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ساز امتحان نهایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ...

شنیدم که امتحان زیست دارید اونم از نوع نهاییش و حسابی هم درگیرش هستید خب! ما ابرآزمون رو براتون آما ...
آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ساز امتحان نهایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ...

وارد قسمت دوم از آزمون شماره 3 شدیم، از سوال 25 تا 52
آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ساز امتحان نهایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 19 - آزمون شماره 3، ابرآزمون شبیه ...

وارد قسمت سوم از آزمون شبیه ساز شماره 3 شدیم، از سوال 53 تا آخر