درباره جزوه جلسه 2 - آزمون شبیه ساز امتحان نهایی عربی، آزمون شماره (2)


فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی عربی دوازدهم

Loading
بررسی امتحان نهایی عربی دیماه 97، آزمون شماره (1)

فیلم جلسه 1 - بررسی امتحان نهایی عربی دیماه ...

حل امتحان نهایی دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال 1394 حل چهار سوال ...
بررسی آزمون شبیه ساز امتحان نهایی عربی، آزمون شماره (2)

فیلم جلسه 2 - بررسی آزمون شبیه ساز امتحان نه ...

باز هم مثل کلیپ قبل، قسمت های ترجمه رو حل نمی کنیم، خودتون زحمتشو بکشید، ما به حل باقی سؤالات می پرد ...