فیلم ها شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم رنجبرزاده

فیلم جلسه 4 - آزمون چهارم شبیه ساز امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم (ویژه انسانی)

قراره در این قسمت یک نمونه سوال دیگه از امتحان نهایی دین و زندگی ویژه بچه های انسانی حل بشه البته قبلا که گفته بودم که اکثر سوالات با کتاب ریاضی و تجربی مشترک هست که شکل سوال و اسلوب سوالات با آیات شروع می شود البته یه چیزی که هست بچه های تجربی و ریاضی ترجمه آیات رو ندارن ولی بچه های انسانی ترجمه دارن البته که اون آیاتی که خود کتاب ترجمه نکرده مورد سوال قرار میگیرد پس برا ترجمه باید تمام اون آیاتی که ننوشته شده است رو بخونید که در ادامه آیات سوالات ریز و جاهای خالی و صحیح و غلط و در آخرم تشریحی حل میشه پس با ما همراه باشید .

آرشآرش